Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Muhasebe Uzmanı Arıyor!

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Istanbul, Türkiye

Full time

Muhasebe Uzmanı

{{field.value|getBooleanValue}}

May 23

KA.DER Kadın Adayları Destekleme Derneği kadınların her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Türkiye'de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997'de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER bu hedeflere ulaşabilmek için lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, dayanışma ve eğitim çalışmaları yürütür. İstanbul’daki KA-DER Genel Merkez ofisinde çalışacak olan Ön Muhasebe Sorumlusunun öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İşin Tanımı: 

 • Günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen hesap planına uygun şekilde muhasebe programına kayıtların yapılması ve belgelerin dosyalanması 
 • Personel giriş-çıkış işlemleri, özlük dosyaları oluşturulması ve güncellenmesi, bordro işlemlerin takibi, beyannamelerin verilmesi 
 • Derneğin bütçe ve finansman süreçlerinin yönetimi ve denetimi için gerekli raporların, mali tabloların ve dokümanların hazırlanmasına destek verilmesi 
 • Yıllık tahminin, bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında yöneticiye veya ilgili proje ekibine destek sağlanması, gelen fonların takibinin ve bildirimlerinin yapılması 
 • Resmi kurumlara ilgili bildirimlerin yapılması 
 • Aylık finansal raporlamaların hazırlanması
 • Aylık ödeme listelerinin hazırlanıp yetkililere onaylatılması ve takibi
 • Ödeme ve harcamaların takibi, kontrolü, projelere göre dosyalanması

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler: 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (iktisadi ve idari bilimler vs.) 
 • En az 3 yıl finans ve/ya ön muhasebe deneyimi olan 
 • Orta derecede İngilizce bilen 
 • İnternet ve ofis programlarını kullanabilen 
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın ve işin resmi prosedür ve bildirimlere uygun şekilde yürütülmesi konusunda disiplinli

Başvuru Süreci: 

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Muhasebe Uzmanı Başvuru” başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine 30 Haziran Cuma günü saat 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

"Kadın Adayları Destekleme Derneği, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür."

{{notification.msg}}