Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) Çalışma Arkadaşları Arıyor!

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK)

Adana, Adana, Türkiye

Full time

Çalışma Arkadaşı

{{field.value|getBooleanValue}}

May 22

Proje Koordinatörü

Son Başvuru Tarihi: 28.05.2023

Lokasyon: Adana ve Deprem Bölgesi

İstihdam Süresi: 12 ay

Proje Koordinatörü; Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) ve HERA Vakfı’nın Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde yürüttüğü HERA Dijital Sağlık Mobil Uygulamasının yaygınlaştırılması, cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) çalışmaları ve insani yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere işe alınacaktır.

Sorumluluklar;

 • Adana’da bulunan operasyon merkezindeki MEDAK ve HERA’nın bulunduğu fiziki alanların teknik, programatik, lojistik ve düzeniyle ilgili koordinasyonu
 • Sahada çalışan ekiplerin görev dağılımının yapılması, teknik, lojistik ve programatik takip ve koordinasyonu
 • Saha raporlarının zamanında ve doğru yazılmasının sağlanması için ekiplerin koordinasyonu
 • Bütçelerin yönetimi, raporlaması ve koordinasyonu
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan satın alımların proje asistanı ile birlikte organize edilmesi, teknik süreçlerin planlanması ve raporlanması
 • Projelerin haftalık, aylık, ara ve final raporlarının hazırlanması ve paydaşlarla paylaşılması
 • Deprem bölgesinde faaliyet gösteren STK’lar ve kamu kurumlarıyla iletişimin sağlanması, HERA’nın dijital koordinasyon sistemlerinin tanıtılması, HERA Dijital Sağlık Mobil Uygulamasının yaygınlaştırılması
 • Deprem bölgesinde gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarının (kit dağıtımı vb. hazırlama ve dağıtımı) yürütülmesi ve koordinasyonu
 • Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler, platformlar ve diğer oluşumların gerçekleştirdiği toplantılara katılım sağlanması, HERA araçlarının tanıtımı ve kurum temsiliyetinin sağlanması,
 • Yerel paydaşlarla iletişimin yürütülmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve proje yazımına destek olunması
 • Deprem bölgesinde aktif olarak uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Saha Direktörünün vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yeterlilikler;

 • Üniversitelerin sağlık bilimleri, sosyal bilimler veya fen bilimlerinden mezun
 • Sivil toplum örgütlerinde en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip
 • Cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) ve anne çocuk sağlığı konularına hakim
 • İnsan hakları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına hakim
 • Özellikle afetlerde ani ve doğru karar alabilen, aksiyon alabilen ve ekileri hızla koordine edebilen 
 • Proje yazma ve raporlama, bütçe yönetimi ve bütçe raporu hazırlama konularında deneyimli
 • Ekip yönetimi ve koordinasyonunda deneyimli
 • Takım çalışmasına yatkın, krizli alanlarda çalışmayı bilen, çatışma yönetimi ve problem çözme yeteneğine sahip
 • Yüksek sorumluluk sahibi, zaman yönetimi, iş planlama ve organizasyon konularına hakim
 • Kamu kurumları ve STK’lar ile çalışma tecrübesine ve güçlü iletişime sahip
 • İyi derecede Microsoft Office ve dijital araçların kullanım becerisine sahip
 • Teknolojiyi takip eden ve yeniliklere ilgi duyan
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
 • İyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma bilen (tercih sebebi)
 • Afetlerde çalışma tecrübesi bulunan (tercih sebebi)
 • Adana ve çevresinde yaşayan (zorunlu)
 • İyi derecede Arapça okuma, yazma ve konuşma bilen (tercih sebebi)
 • B sınıfı ehliyete sahip olmak

Not: Çalışmalar Kahramanmaraş depremlerini etkileyen bölgelerde gerçekleştirilecektir. Proje Koordinatörü, deprem bölgesindeki faaliyetleri yürütmek üzere istihdam edilecektir. Deprem bölgesinde çalışmaya istekli adayların başvuruları teşvik edilmektedir. MEDAK, tüm idari ve personel süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurur. Fırsat eşitliği politikamız gereğince kadın adaylar önceliklendirilecektir.

İlgilenen adayların, adının soyadının ve iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını info@medak.org.tr adresine “Proje Koordinatörü-Adana” başlığıyla göndermeleri gerekmektedir. Yalnızca kısa listeye giren adaylar ile iletişimine geçilecektir.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) doğal afet, salgın hastalık, savaş ve yoksulluk gibi nedenlerle tıbbi yardıma ihtiyacı olan topluluklarla çalışan, uluslararası, bağımsız bir acil tıbbi yardım organizasyonudur. MEDAK gerçekleştirdiği operasyon ve faaliyetlerinde ırk, din, cinsiyet ya da politik mensubiyet gözetmeksizin ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeyi ilke edinmiştir.

Proje Asistanı

Son Başvuru Tarihi: 28.05.2023

Lokasyon: Adana ve Deprem Bölgesi

İstihdam Süresi: 12 ay

Proje Asistanı; Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) ve HERA Vakfı’nın Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde yürüttüğü HERA Dijital Sağlık Mobil Uygulamasının yaygınlaştırılması, cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) çalışmaları ve insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere işe alınacaktır.

Sorumluluklar;

 • Adana’da yer alan operasyon merkezinin teknik ve programatik kooordinasyonunun asiste edilmesi
 • Saha programının hazırlanması aşamalarında saha ekibi ve koordinadinatörün asiste edilmesi
 • Deprem bölgesinde faaliyet gösteren STK’lar ve kamu kurumlarıyla iletişim süreçlerinin asiste edilmesi, 
 • HERA’nın dijital koordinasyon sistemlerinin tanıtılması, HERA Dijital Sağlık Mobil Uygulamasının yaygınlaştırılması
 • Proje evraklarının fiziki ve dijital platformlarda arşivlenmesi ve düzeninin sağlanması
 • Finansal belgelerin (fiş, fatura vb.) fiziki ve dijital platformlarda arşivlenmesi, 
 • Maaş ve diğer ödeme süreçleri için muhasebe ile iletişimin sağlanması, ödemelerin takibi, harcama excellerinin çalışanlar tarafından doğru şekilde tutulmasının sağlanması ve doğruluk kontrolünün gerçekleştirilmesi
 • Kamu ve STK ile iletişim süreçlerinin planlanmasının asiste edilmesi, toplantılara katılım sağlanması, toplantı raporlarının tutulması ve koordinasyonla paylaşılması
 • İş takibi, çalışma çizelgeleri ve diğer çalışma evraklarının takibi
 • Özlük dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve takibi
 • Satın alımlar için fiyat araştırmasının yapılması, teklif alım süreçlerinin yürütülmesi, gerekli evrakların hazırlanması ve satın alım için proje koordinatörü ile birlikte süreci yürütmesi
 • Projelerin ve saha çalışmalarının içerik, bütçe ve diğer raporlarının hazırlanması ve takibi
 • Kamu ve STK’lar ile yapılan protokol, sözleşme ve diğer resmi evrakların hazırlanması, imza süreçlerinin asiste edilmesi ve takibi
 • Toplantılar ve diğer faaliyetlerin teknik ve programatik hazırlığının yapılması, iletişimin yürütülmesi ve raporlanması
 • Fiziki ve dijital ortamda tutulan dosyaların düzenlenmesi ve arşivlenmesi
 • Kit tedariği, hazırlığı ve dağıtımı süreçlerine destek olunması
 • Broşür, afiş, rapor ve diğer görünürlük materyallerinin içeriklerinin hazırlanmasının asiste edilmesi, tasarım ve basım süreçlerinin takibi
 • Proje yazım süreçlerinde sahadan istenen verilerin sağlanması, içerik yazımına dahil olunması, gerekli evrakların hazırlanması ve takibi
 • Kamu, STK, BM ve diğer kurumlarla düzenlenen toplantılara katılım ve MEDAK/HERA temsiliyetinin sağlanması
 • Tüm çalışmalarda proje koordinatörünün vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yeterlilikler;

 • Adana ve çevresinde ikamet eden (zorunlu)
 • Üniversitelerin lisans derecelerinden mezun
 • Sivil Toplum Örgütlerinde gönüllü ya da profesyonel olarak en az 2 yıllık tecrübe sahibi
 • Cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) ve anne çocuk sağlığı konularına ilgi duyan
 • İnsan hakları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilgi duyan
 • Proje raporları, bütçe yönetimi ve bütçe raporu hazırlama konularında tecrübe sahibi (tercih sebebi)
 • Krizli alanlarda çalışmayı bilen, takım çalışmasına yatkın, çatışma yönetimi ve problem çözme yeteneğine sahip
 • Yüksek sorumluluk sahibi, zaman yönetimi, iş planlama ve organizasyon konularına hakim
 • Kamu kurumları ve STK’lar ile çalışma tecrübesine ve güçlü iletişime sahip (tercih sebebi)
 • İyi derecede Microsoft Office ve dijital araçların kullanım becerisine sahip
 • Teknolojiyi takip eden ve yeniliklere ilgi duyan
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
 • İyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma bilen (tercih sebebi)
 • Afetlerde çalışma tecrübesi bulunan (tercih sebebi)
 • İyi derecede Arapça okuma, yazma ve konuşma bilen (tercih sebebi)
 • B sınıfı ehliyete sahip olmak

Not: Çalışmalar Kahramanmaraş depremlerini etkileyen bölgelerde gerçekleştirilecektir. Proje Asistanı, deprem bölgesindeki faaliyetleri yürütmek üzere istihdam edilecektir. Deprem bölgesinde çalışmaya istekli adayların başvuruları teşvik edilmektedir. MEDAK, tüm idari ve personel süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurur. Fırsat eşitliği politikamız gereğince kadın adaylar önceliklendirilecektir.

İlgilenen adayların, adının soyadının ve iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını info@medak.org.tr adresine “Proje Asistanı-Adana” başlığıyla göndermeleri gerekmektedir. Yalnızca kısa listeye giren adaylar ile iletişimine geçilecektir.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) doğal afet, salgın hastalık, savaş ve yoksulluk gibi nedenlerle tıbbi yardıma ihtiyacı olan topluluklarla çalışan, uluslararası, bağımsız bir acil tıbbi yardım organizasyonudur. MEDAK gerçekleştirdiği operasyon ve faaliyetlerinde ırk, din, cinsiyet ya da politik mensubiyet gözetmeksizin ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeyi ilke edinmiştir.,

Saha Uzmanı

Son Başvuru Tarihi: 28.05.2023

Lokasyon: Adana ve Deprem Bölgesi

İstihdam Süresi: 12 ay

Saha Uzmanı; Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) ve HERA Vakfı’nın Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde yürüttüğü HERA Dijital Sağlık Mobil Uygulamasının yaygınlaştırılması, cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) çalışmaları ve insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere işe alınacaktır.

Sorumluluklar;

 • Adana ili ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen HERA Dijital sağlık mobil uygulaması yaygınlaştıma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • HERA mobil uygulaması ve koordinasyon sistemlerinin STK, kamu ve diğer kurumlara tanıtılması ve olası iş birliklerinin sağlanması için proje koordinatörüne destek olunması
 • Sahada cinsel ve üreme sağlığı, anne çocuk sağlığı eğitimlerinin verilmesi
 • Sahadaki STK’lar ile sağlık ve diğer konularda ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için içerik üretimi ve uygulamaların yapılması
 • Kit hazırlığı ve deprem bölgesinde dağıtımı
 • CSÜS ve TCDŞ konularında içerik üretimi ve HERA uygulamasında paylaşılmasına destek olunması
 • Hotline ve diğer HERA hizmetlerine tematik veri sağlanması
 • Saha raporların yazılması ve koordinasyonla paylaşılması
 • Durum değerlendirme, gözlem, analiz vb. raporların hazırlanması ve sahada yaygınlaştırılması
 • Broşür, afiş, rapor ve diğer görünürlük materyallerinin içeriklerinin hazırlanması ve tasarım süreçlerinin proje asistanı ile birlikte takibi
 • Proje yazım süreçlerinde sahadan istenen verilerin sağlanması ve içerik yazımına dahil olunması
 • Saha gözlemi yapılması, raporlaştırılması ve koordinasyonla paylaşılması
 • Lojistik ve teknik konularda proje asistanı ve koordinatörüne destek olunması
 • Kamu, STK, UN ve diğer kurumlarla düzenlenen toplantılara katılım ve MEDAK/HERA temsiliyetinin sağlanması
 • Koordinatörün vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yeterlilikler;

 • Adana ve çevresinde ikamet eden (zorunlu)
 • Üniversitelerin sağlık bilimleri bölümlerinden mezun
 • Cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) ve anne çocuk sağlığı konularında bilgi sahibi ve en az 3 yıl çalışma tecrübesi
 • Topluluklara sunum yapma yetenek ve tecrübesine sahip
 • İnsan hakları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına hakim
 • Analiz, izleme, değerlendirme ve faaliyet raporu yazma konusunda tecrübeli
 • Krizli alanlarda çalışmayı bilen, takım çalışmasına yatkın, çatışma yönetimi ve problem çözme yeteneğine sahip
 • Yüksek sorumluluk sahibi, zaman yönetimi, iş planlama ve organizasyon konularına hakim
 • Kamu kurumları ve STK’lar ile çalışma tecrübesine ve güçlü iletişime sahip (tercih sebebi)
 • Kit hazırlama ve dağıtımı konusunda tecrübeli
 • İyi derecede Microsoft Office ve dijital araçların kullanım becerisine sahip
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
 • Teknolojiyi takip eden ve yeniliklere ilgi duyan
 • İyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma bilen (tercih sebebi)
 • İyi derecede Arapça okuma, yazma ve konuşma bilen (tercih sebebi)
 • B sınıfı ehliyete sahip olmak

Not: Çalışmalar Kahramanmaraş depremlerini etkileyen bölgelerde gerçekleştirilecektir. Saha Uzmanı, deprem bölgesindeki faaliyetleri yürütmek üzere istihdam edilecektir. Deprem bölgesinde çalışmaya istekli adayların başvuruları teşvik edilmektedir. MEDAK, tüm idari ve personel süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurur. Fırsat eşitliği politikamız gereğince kadın adaylar önceliklendirilecektir.

İlgilenen adayların, adının soyadının ve iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını info@medak.org.tr adresine “Saha Uzmanı-Adana” başlığıyla göndermeleri gerekmektedir. Yalnızca kısa listeye giren adaylar ile iletişimine geçilecektir.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) doğal afet, salgın hastalık, savaş ve yoksulluk gibi nedenlerle tıbbi yardıma ihtiyacı olan topluluklarla çalışan, uluslararası, bağımsız bir acil tıbbi yardım organizasyonudur. MEDAK gerçekleştirdiği operasyon ve faaliyetlerinde ırk, din, cinsiyet ya da politik mensubiyet gözetmeksizin ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeyi ilke edinmiştir.,

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK)

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) doğal afet, salgın hastalık, savaş ve yoksulluk gibi nedenlerle tıbbi yardıma ihtiyacı olan topluluklarla çalış...

{{notification.msg}}