TEİD – Etik ve İtibar Derneğii Mali ve İdari İşler Asistanı Arıyor!

TEİD – Etik ve İtibar Derneği

Istanbul, Türkiye

Full time

Mali ve İdari İşler Asistanı

Feb 28

Son Başvuru Tarihi : 20.03.2022  

Başvuru e-mail: pinar.cansiz@teid.org.tr

GÖREV TANIMI:

Dernek ve Üye İşlemleri

 • Üye Kayıt defterinin düzenli tutulması,
 • Üye kayıt defterine üye aidatlarının yazılması ve takibi,
 • Üye listelerinin güncel tutulması ve takibinin yapılması,
 • Üye iletişim ve adres bilgilerinin güncel tutulması,
 • Dernek üyelerinin, üyeliğe kabul ve sonrasındaki işlemlerin yapılması, takibi,
 • Dernek üyeleri ile aidat ödeme süreçlerinde yapılacak iletişimin ve gerekli belgelerin temininin sağlanması,
 • Üye dosyalarının oluşturulup düzenlenmesi, evrakların kontrolü ve eksiklerin temininin sağlanması,
 • Üyelikten ayrılan üyelerin gerekli işlerinin yapılması ve listelerde güncellemelerinin sağlanması,
 • Kurumsal Üyelik Aidatı için belgelerin düzenlenmesi ve üyelere gönderiminin yapılması,
 • Yönetim kurulu kararlarının gerekli imzaların tamamlanmasının sağlanması, takibi,
 • Mailchimp listelerine kişilerin kaydedilmesi,
 • Outlook kontaklarına kişilerin kaydedilmesi,
 • İYS sistemine onay veren kişilerin kayıtlarının yapılması, takibi,

Muhasebe ve Finansman

 • Satış faturalarının kesilmesi, imza temininin ve diğer işlemlerinin yapılması, takibi
 • Fatura dosyasının doğru ve güncel tutulması,
 • Muhasebe mutabakatlarının gönderimine yardım edilmesi,
 • Banka hesaplarının kontrollerinin rutin yapılması ve gerekli güncellemelerinin gerçekleşmesi,
 • Gider Pusulalarının kesilmesi, düzenlenmesi,

    İdari İşler

 • Temel İdari işler, satın alma ve stok yönetiminin yapılması,
 • Gelen ve giden evrak takibinin yapılması ve defter kayıtlarının tutulması,
 • Kargo işlemlerinin yapılması ve bunların takibinin sağlanması,
 • Kişi ve kurumlara kitap, dergi, rehber vb. gönderiminin sağlanması,
 • Dergi dağıtım listelerinin düzenli tutulması,
 • Dergi dağıtım listesindeki iletişim bilgilerinin araştırılması, kaydedilmesi,
 • Ofis dışı işlerini yapılması (banka, noter, imza alınması vb.)
 • TEİD Akademi, Eğitimler, Eğitmen ödemeleri gibi süreçlerin takip edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
 • Eğitmen protokollerinin takip edilmesi ve dosyalanması,
 • TEİD Akademi katılımcılarının dönem sonunda kayıt formlarının ve imzalı belgelerinin dosyalamasının yapılması,
 • TEİD Akademi katılımcılarına ödeme öncesi ve sonrası gerekli belgelerin temininin sağlanması,
 • Gerektiğinde etkinliklerde görev alınması,
 • Satın alma, evrak takibi vb. işlerin koordinasyonu,
 • Telefon trafiğinin sağlanması,
 •  Genel Sekreterin yönlendireceği diğer sorumlulukların yerine getirilmesi.

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

TEİD – Etik ve İtibar Derneği

İş etiğinin ülkemiz şirketlerinin yazılı kültürlerinin temel taşı haline gelmesi hedefiyle çalışıyoruz.

{{notification.msg}}