SPoD Sosyal Hizmet Koordinatörü Arıyor!

SPoD

Istanbul, Türkiye

Full time

Sosyal Hizmet Koordinatörü

Jan 21

This job is no longer accepting applications.

Pozisyon İsmi: Sosyal Hizmet Koordinatörü

Çalışma Türü: Tam zamanlı

Çalışma Süresi: 12 ay

Tam zamanlı istihdam edilmek üzere, Sosyal Hizmet Koordinatörü çalışma arkadaşı arıyoruz.

Görev ve Sorumluluklar

 • Derneğe çeşitli kanallardan gelen sosyal hizmet talepli başvurulara yanıt vermek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • Verilen danışmanlıklara ilişkin kayıtları tutmak, istatistikleri oluşturmak ve raporlamak,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Ağı ve Sosyal Hizmet Uzmanları Ekibinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları için düzenlenecek eğitim, atölye ve süpervizyonların organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,
 • Derneğin paydaşları, diğer sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile iletişim ve iş birliği kurulmasını sağlamak
 • Projenin paydaşları ve iş ortakları ile iletişimin kurulması, yürütülmesi ve işbirliklerinin geliştirilmesinde etkin rol oynamak
 • Proje faaliyetlerini yürütürken derneğin diğer ilgili çalışanları ile iletişim ve koordinasyon halinde olmak,
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak, gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak,
 • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak,
 • Proje kapsamında yapılacak toplantı ve eğitimlerin raporlamasını yapmak,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
 • Projenin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek
 • Haftalık ekip toplantılarına katılmak; gerektiğinde ekibin düzenlediği diğer etkinliklere katılmak.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümü lisans programlarından mezun olmak
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak
 • Toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ alanında gönüllü veya çalışma deneyimine sahip olmak
 • LGBTİ+ danışanların başvuruları ile ilgili hem vaka yönetimi hem de süpervizyon verebilme becerisine sahip olmak
 • SPoD’un ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak
 • Mail, telefon, online ve yüz yüze danışmanlık verebilecek yetkinlikte olmak
 • Yapılan işin raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak
 • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak
 • Kriz yönetimi becerisine sahip olmak
 • MS Office, Google Drive, Zoom, Slack programlarını etkili biçimde kullanabilmek
 • Gerektiğinde şehir dışı seyahat edebilecek olmak
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Sivil toplum deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • SPoD’un sosyal hizmet alanındaki çalışmalarına katılmış olmak tercih sebebidir.

Aranan özellikleri ve iş tanımını incelediğiniz pozisyona başvurmak için en geç 23 Ocak 2023 Pazartesi günü 17.59’a kadar başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.

Başvuru formu için tıklayın!

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin SPoD ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Kuruluşumuzda yaş, dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, sağlık durumu, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık bulunmamaktadır.

LGBTİ+’ların ve HIV ile yaşayanların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Görsel Betimleme: Üstte bir arama çubuğu kutusu ve içinde “çalışma arkadaşı” yazısı ve yanında bir büyüteç simgesi yer alıyor. Ortada “Sosyal Hizmet Koordinatörü arıyoruz” yazısı var. Sağda yer alan çizimde puzzle parçası tutan bir el ve yanında diğer puzzle parçası bulunuyor. Solda SPoD logosu bulunuyor.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

SPoD

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği / Social Policy, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association

{{notification.msg}}