Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) Eğitim ve Gönüllü Koordinatörü Arıyor!

Türkiye Avrupa Vakfı

Istanbul, Türkiye

Full time

Eğitim ve Gönüllü Koordinatörü

{{field.value|getBooleanValue}}

Dec 30

This job is no longer accepting applications.

SAHNE: Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi projesinde görevlendirilmek üzere gönüllü yönetimi, eğitim organizasyonları, sivil toplum ve gençlerle çalışma konusunda deneyimli “Eğitim ve Gönüllü Koordinatörü” ekip arkadaşı arıyoruz.

Proje Özeti

SAHNE: Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi projesi, Avrupa Komisyonu'nun mali desteğiyle yürütülmektedir. SAHNE, Türkiye'de sahte haber ve nefret söylemi ile mücadele ederken barışçıl iletişimi, toplumsal uyumu ve kutuplaşmanın azaltılmasını teşvik ederek toplumsal barışa katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, dezenformasyon ve sahte haberleri, ayrımcı dili ve çevrimiçi nefret söylemini tespit etmek için bir erken uyarı sistemi geliştirmeyi hedeflerken aynı zamanda gazeteciler, içerik üreticileri, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili paydaşların bilgi doğrulama, medya etiği ve kapsayıcı dil konularında kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ortak kültür, cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz iletişim konularında kamplar, eğitimler ve atölye çalışmaları ile de gençlerin dezenformasyon, sahte haber ve nefret söylemi ile ilgili kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Konum: İstanbul / Hibrit

İş türü: Tam zamanlı / Belirli Süreli Sözleşme

İş süresi: 24 ay

İş tanımı ve pozisyon: Proje kapsamında farklı illerde gerçekleştirilecek eğitimlerin planlanması, organizasyonu ve gönüllü yönetimi-koordinasyonu beklenmektedir. Proje aktiviteleri kapsamında gerçekleştirilecek kültür-sanat etkinliklerini planlama ve uygulanmasında da etkin rol alacak. Etkinlik ajansı, diğer paydaşlar ve proje ekibiyle koordineli bir şekilde çalışırken eğitimler kapsamında uygun eğitmenlerle çalışılması, eğitmenler ile iletişim, duyuruların ilgili mecralarda yapılması ve topluluk oluşumunun desteklenmesi konularında görevli olacak.

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

 • Eğitimler kapsamında iş birliği yapılan paydaşlarla iletişimin ve koordinasyonun sağlanması,
 • Proje ekibi ile birlikte eğitim duyurularının hazırlanması, yaygınlaştırılması ve eğitimlerin raporlanması,
 • Eğitimlerin proje takvimine uygun olarak planlanması ve organizasyonun sağlanması,
 • Proje kapsamında oluşturulacak gönüllü topluluğunun kurulması ve gönüllü koordinasyonunun sağlanması,
 • Proje bağlamında topluluk kültürünü destekleyecek mekanizmalar/araçların geliştirmesi ve uygulanması,
 • Proje ekibiyle birlikte topluluk kültürü oluşturmaya ilişkin stratejilerin geliştirmesidir.

Adaylarda Aranan Nitelikler

 • Gönüllülük ve/veya topluluk yönetimi alanında profesyonel olarak en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • En az lisans mezunu tercihen Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun olmak,
 • Sivil toplum, gönüllü yönetimi, gençlik çalışmaları ve bu alanlarda etkinlik ve organizasyon deneyimine sahip olmak,
 • Daha önce farklı topluluklarda temsiliyet ve yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olmak,
 • Farklı illerde kapsamlı saha çalışmalarını yürütebilecek topluluk ve gönüllü yönetimi konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak,
 • Etkili sunum ve iletişim becerilerine sahip ve güçlü ifade yeteneğine sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü olarak çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe’ye hakim olmak,
 • MS Office programlarını çok iyi derecede bilmek,
 • Tercihen STK'lar, gazeteciler, gençler gibi diğer paydaşlarla iş birliğine dayalı bir ortamda çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve dezenformasyon hakkında bilgi ve/veya ilgi sahibi olmak,
 • Tercihen dezenformasyon ve sahte haber, ayrımcı dil ve nefret söylemi ile ilgili sosyal medya platformlarının politikaları hakkında bilgi veya ilgi sahibi olmak,
 • Tercihen AB projesinde profesyonel olarak çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Avrupa Dayanışma Programı, Erasmus+ ve diğer uluslarlarası gençlik programları hakkında bilgi ve bu programlar özelinde proje yürütme deneyimine sahip olmaktır.

Nasıl başvurabilirim?

İlgilenen adaylar 09/01/2023 tarihi saat 18:00’a kadar info@turkiyeavrupavakfi.org adresine konu bölümüne “Eğitim ve Gönüllü Koordinatörü” yazarak Europeaid (pdf format) öz geçmişini ve motivasyon mektubu (max 200-350 kelime) gönderebilir veya kolay başvuru butonuna tıklayarak başvurabilir.

*Başvurular, başvuru tarihine göre önceliklendirilerek değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ilgilenen adayların mümkün olan en kısa sürede başvuru yapmalarını öneriyoruz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

Türkiye Avrupa Vakfı olarak işe alım süreçlerimizde ırk, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, etnik köken, yaş, fiziksel veya zihinsel engellilik, din, mezhep, milliyet veya benzeri kriterlere dayalı ayrımcılık yapılmamaktadır. Adayların yetenekleri, eğitimleri, deneyimleri ve uygunlukları esas alınarak değerlendirilme yapılmaktadır. Ekibimizin çeşitliliğini korumak ve perspektifimizi genişletmek amacıyla toplumsal olarak dezavantajlı kimliklere sahip adayları başvurmaya teşvik ediyoruz.

You must be logged in to to apply to this job.

Türkiye Avrupa Vakfı

Türkiye Avrupa Vakfı , insanlığın ortak değerlerini, bu çerçevede insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumayı ve geliş...

{{notification.msg}}