Pozitif Yaşam Derneği İnsan Kaynakları Uzmanı Arıyor!

Pozitif Yaşam Derneği

Istanbul, Türkiye

Full time

İnsan Kaynakları Uzmanı

{{field.value|getBooleanValue}}

Dec 30

This job is no longer accepting applications.

İlan Detayları

Çalışma Türü: Tam Zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle Ocak 2018 tarihinden itibaren yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dâhil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli, Yalova’da açılan 7 hizmet birimi ile Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda projenin insan kaynakları yönetimi süreçlerini yürütmek üzere İstanbul’da görev alacak şekilde bir İnsan Kaynakları Uzmanı işe alınacaktır. 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

İnsan Kaynakları Uzmanı, Proje Yöneticisi, Finans Yöneticisi ve yönetim kurulu ile koordinasyon içerisinde, 09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

İnsan Kaynakları Uzmanı’nın mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • İnsan kaynakları asistanı ile birlikte proje ortaklarının proje çalışanlarına yönelik özlük işlemlerini takip etmek ve yürütmek.
 • İşe alım süreçlerini organize etme.
 • İnsan kaynakları asistanı ile birlikte puantajların hazırlanması ve mali müşavir tarafından hazırlanan çalışan maaş ve harcırah bordrolarını kontrol etmek.
 • İnsan kaynakları asistanı ile birlikte maaş ödeme listelerini hazırlamak, BES süreçlerini takip etmek.
 • Proje yöneticisi ve koordinatörü ile eşgüdüm içerisinde zaman çizelgelerinin kontrolünü yapmak.
 • Personel izin süreçlerini koordine etmek.
 • İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile Davranış Kuralları ve disiplin Yönetmeliğinin yürütücülüğünü yapmak ve personelin prosedürlere uyumunu izlemek.
 • Gerekli durumlarda disiplin kurulunun sekretaryasını yapmak.
 • Proje yöneticisi ve koordinatör ile birlikte proje çalışanlarının görev tanımlarını hazırlamak, revize etmek ve belirlenen performans değerlendirme kriterlerine göre çalışanların performans izlemelerine destek olmak.
 • Personelin harcırah ve maaş avansı işlemlerini insan kaynakları asistanı ile birlikte organize etmek.
 • Proje çalışanlarının kapasitelerini güçlendirecek eğitim, seminer, toplantı vb. etkinliklerin araştırmasını yapmak ve uygun pozisyondaki kişilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek.
 • Projelerde yer alan yabancı personelin çalışma izni süreçlerini yürütmek,
 • Proje bütçesi hazırlama süreçlerinde proje yöneticisi ile birlikte maaş, kıdem tazminatı ve yan haklara dair projeksiyonlar hazırlama ve bütçelendirme,
 • Proje yöneticisi ve proje koordinatörleri ile koordinasyon içerisinde çatışma çözümü süreçlerini koordine etmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: Üniversitelerin insan kaynakları bölümlerinden mezun olmak,

Deneyim: 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak, dağınık ve büyük ekiplerle çalışmış olma deneyimi olması.

Dil: Yazılı ve Konuşma İngilizce dil becerisi tercih sebebidir.

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Seyahat engeli bulunmaması.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun İKU2022 konulu bir emaille insankaynaklari@pozitifyasam.org adresine gönderilmesi gereklidir. 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2023

You must be logged in to apply to this job.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylere destek ve danışmanlık hizmetleri veren, HIV/AIDS konusunda farkındalık çalışmaları yürüten deneyimli sivil toplum örgütüdür.

{{notification.msg}}