Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) Finans Asistanı Arıyor!

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

Mardin, Mardin, Türkiye

Full time

Finans Asistanı

{{field.value|getBooleanValue}}

Dec 28

This job is no longer accepting applications.

FİNANS ASİSTANI İŞ İLANI

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mardin ilinde görev yapmak üzere “Finans Asistanı” istihdam edilecektir. İşin süresi 30 aydır.

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; ortaklarla yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, koruma hizmetleri, sosyal uyum ve gelir getirici faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki faaliyetler: 

 • Mardin'de bir agroekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
 • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
 • Okul çağı çocuklarından, üniversite gençlerine, çiftçilerden yerel otoritelere iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
 • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini, 
 • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvurular olması halinde süreç aşağıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin, tercihen İktisadi İdari Bilimler disiplinlerine ait bölümlerinden birinde lisans derecesine sahip olmak,
 • İleri derecede Excel kullanım bilgisine sahip olmak, 
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, 
 • Muhasebe, finans, faturalandırma, vergilendirme mekanizmaları hakkında teknik beceri ve bilgilere sahip olmak,
 • İnsani yardım projeleri ve sivil toplum faaliyetleri hakkında genel bilgi sahibi olmak,
 • Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Teknolojik kullanım becerileri yüksek olmak,
 • Finans tablolarını işleyecek düzeyde İngilizce bilmek,
 • MS Office programlarını (Word, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • T.C Vatandaşı olmak,
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır 

İş Tanımı:

 • Programın finans ve muhasebe evraklarını sistemli bir şekilde dosyalamak, 
 • İlgili finans dokümanlarını satınalma birimiyle işbirliği içerisinde arşivlemek ve merkeze göndermek, 
 • Alt-hibe ile desteklenen projelerin harcamaları için gerekli alt dokümanları toplamak,
 • Proje uygulamaları kapsamında geliştirilecek finans mekanizmasına katkıda bulunmak,
 • Satınalımlarla ilgili faturaların takibini yapmak,
 • Ofis kasasını ihtiyaçlar kapsamında işletmek ve yönetmek,
 • Raporların, tabloların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak ve bunların merkeze ve fon sağlayan kuruluşlara iletilmesini gerçekleştirmek.
 • Proje Yöneticisi ve Koordinatörü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma
 3. Adli sicil kaydı
 4. Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları veya e-devlet üzerinden çalışılan işleri kanıtlayan belgeler

İlgilenen adayların bu belgelerle 12 Ocak 2023 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon ve il/ilçe için başvuru yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., MalcolmX Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara

0312 8145388

e-mail: ik@tkv-dft.org.tr

You must be logged in to apply to this job.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

1969 yılında resmen kurulan TKV, resmi kuruluşundan iki yıl evvelinden yani 1967 yılından beri ve 50 yılı aşkın süre içerisinde, kırsal alana yönelik ...

{{notification.msg}}