Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) Agro-Ekoloji/Doğal Tarım Uygulama ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Arıyor!

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

Mardin, Mardin, Türkiye

Full time

Agro-Ekoloji/Doğal Tarım Uygulama ve Eğitim Merkezi Sorumlusu

{{field.value|getBooleanValue}}

Dec 28

This job is no longer accepting applications.

AGRO-EKOLOJI/DOĞAL TARIM UYGULAMA VE EĞITIM MERKEZI SORUMLUSU İŞ İLANI

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mardin ilinde görev yapmak üzere “Agro-Ekoloji/Doğal Tarım Uygulama ve Eğitim Merkezi Sorumlusu” istihdam edilecektir. İşin süresi 30 aydır.   

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; ortaklarla yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, koruma hizmetleri, sosyal uyum ve gelir getirici faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki faaliyetler: 

 • Mardin'de bir agroekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
 • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
 • Okul çağı çocuklarından, üniversite gençlerine, çiftçilerden yerel otoritelere iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
 • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini, 
 • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvurular olması halinde süreç aşağıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği, (Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, vb.), Şehir-Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve benzeri bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak (Tercihen lisansüstü eğitim almış olmak),
 • Hassas gruplarla çalışma deneyim sahibi olmak (İnsani yardım alanında çalışma deneyimine sahip olmak avantaj sağlayacaktır),
 • İyi derecede İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak, (Arapça ve/veya Kürtçe bilmek avantaj sağlayacaktır),
 • Özellikle doğal ve ekolojik temelli tarımsal faaliyetler ve bu alandaki meslek edindirme kursları gibi destek programlarında uygulamalı bilgi, tutku ve deneyim sahibi olmak,
 • Permakültür, bahçecilik, bağcılık, meyvecilik, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, sulama, toprak, aşılama, budama, hayvancılık, iklim vb. konularda bilgi sahibi olmak,
 • Kırsal alanda inşa edilecek olan merkezde çalışmaya gönüllü olmak,
 • Ekolojik-organik, tarım veya permakültür alanlarında gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • T.C Vatandaşı olmak,
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 • Doğal tarım eğitim ve uygulama merkezinin doğaya dost, yenilebilir enerji ve permakültür tasarımlarına uygun olarak kurulmasından sorumlu olmak,
 • Kurulacak olan doğal tarım eğitim ve uygulama merkezindeki faaliyetlerin organizasyonu ve idaresinden sorumlu olmak,
 • Doğal Tarım Faaliyetleri ve Meslek Edindirme Kursları için oluşturulacak olan program modülleri için proje sorumlusuna destek olmak ve bunların merkezde uygulanmasından sorumlu olmak,
 • İlgili aktiviteler için proje konsepti kapsamında yer alan hedef gruplara erişmekten sorumlu olmak, 
 • Merkezde çalışacak olan işçi ve gönüllülerin çalışmalarını organize etmek ve gereken süpervizyonu sağlamak,
 • Hedef grubun merkez ziyaretlerini organize etmek ve merkezin tanıtımından sorumlu olmak, 
 • Merkezde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışını organize etmek, 
 • Kurulacak olan doğal tarım eğitim ve uygulama merkezi için gerekli çalışmaları organize etmek, 
 • İlgili proje faaliyetlerinin zamanında ve etkin bir biçimde uygulandığından sorumlu olmak,
 • Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu gerekli destekleri sağlayarak merkezdeki faaliyetlerin raporlanmasından sorumlu olmak, 
 • İlgili alanlarda merkeze çağırılacak olan dış eğitmen ve uzmanların çalışmalarını koordine etmek ve bunlarla yapılacak olan çalışmaların altyapısını oluşturmaktan sorumlu olmak,
 • Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 • İzleme ve Değerlendirme Uzmanına gereken desteği sağlayarak proje izlemesi ve değerlendirmesine yardımcı olmak,
 • Satınalma ve finans birimine ilgili konularda destek olmak,
 • Proje Yöneticisi ve Koordinatörü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma
 3. Adli sicil kaydı
 4. Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları veya e-devlet üzerinden çalışılan işleri kanıtlayan belgeler

İlgilenen adayların bu belgelerle 12 Ocak 2023 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon ve il/ilçe için başvuru yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., MalcolmX Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara

0312 8145388

e-mail: ik@tkv-dft.org.tr

You must be logged in to apply to this job.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

1969 yılında resmen kurulan TKV, resmi kuruluşundan iki yıl evvelinden yani 1967 yılından beri ve 50 yılı aşkın süre içerisinde, kırsal alana yönelik ...

{{notification.msg}}