Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) Klinik Psikolog Arıyor!

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

Gaziantep, Gaziantep, Türkiye

Full time

Klinik Psikolog

{{field.value|getBooleanValue}}

Dec 22

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “Suriyeli&Türk Çocukların ve Gençlerin Erken Çocukluk Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” kapsamında Gaziantep ilinde görev yapmak üzere “Klinik Psikolog” istihdam edilecektir. İşin süresi 17 aya kadar uzama olasılığı ile 6 aydır.   

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

 Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Psikoloji bölümlerinden mezun ve Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
 • Çocuklarla klinik görüşme yapma konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Süpervizyon verme konusunda deneyimli olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Powerpoint) iyi derecede kullanabilmek,
 • Seyahat etmesine bir engeli olmamak,
 • İyi derecede İngilizce (konuşma, okuma ve yazma) bilgisine sahip olmak. 

İş Tanımı:

 • Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin sahalarında psikologlar tarafından yürütülen bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine ve planlanmasına destek sağlamak,
 • Saha ziyaretleri ve düzenli koordinasyon toplantıları ile ekibin çalışma planını oluşturmak,
 • Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek merkez içinde ya da gerektiğinde merkez dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek,
 • Birey ve grupla danışmanlık oturumlarını gerçekleştiren psikologlara klinik süpervizyon sağlamak,
 • Sahada görev yapan personele birey ve grupla psikolojik danışmanlık modülü konusunda eğitimler vermek, 
 • Merkezlere başvuran hassas durumdaki çocuklara (refakatsiz, ihmal ve istismar mağduru ve kronik hastalığı bulunan çocuklar vb.) ilişkin dosyaların takibinin yapılması, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesine destek olmak,
 • Faaliyetlerin standartlara uygun olmasını ve sonuçların proje hedefleri ve çıktıları ile uyumlu olmasını sağlamak,
 • Program kapsamında ihtiyaç duyulan yeni modüllerin, içeriklerin ve etkinliklerin geliştirmesine katkı sağlamak 
 • Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,
 • Çalışılan İller’deki koordinasyon toplantılarını takip etmek, kurum adına düzenli katılım sağlamak,
 • Program raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Saha uygulamalarını program koordinatörüne raporlamak,
 • Sahada proje faaliyetlerini yürüten ekiplere gerektiği durumlarda program uzmanları ve program koordinatörü ile koordineli olarak öz bakım desteği sağlamak,
 • Program Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma
 3. Daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticilerini içeren referans listesi

İlgilenen adayların bu belgelerle 26 Aralık 2022 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon için başvuru yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., MalcolmX Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara

0312 8145388

e-mail: ik@tkv-dft.org.tr

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

1969 yılında resmen kurulan TKV, resmi kuruluşundan iki yıl evvelinden yani 1967 yılından beri ve 50 yılı aşkın süre içerisinde, kırsal alana yönelik ...

{{notification.msg}}