Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) Vaka Çalışanı-Sosyal Hizmet Uzmanı Arıyor!

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

Türkiye

Full time

Vaka Çalışanı - Sosyal Hizmet Uzmanı

{{field.value|getBooleanValue}}

Dec 22

This job is no longer accepting applications.

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülecek olan “Suriyeli&Türk Çocukların ve Gençlerin Erken Çocukluk Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” kapsamında Mardin, Şanlıurfa (Viranşehir ve Suruç), Kilis ve Gaziantep illerinde görev yapmak üzere “Vaka Çalışanı-Sosyal Hizmet Uzmanı” istihdam edilecektir. Toplam on iki (12) kişi istihdam edilecektir. İşin süresi 17 aya kadar uzama olasılığı ile 6 aydır.  

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümünden (Lisans-Örgün) mezun olmak,
 • En az 2 yıllık ilgili iş deneyimine sahip olmak, (İnsani yardım STK deneyimi avantaj olarak değerlendirilecektir),
 • Hassas gruplarla çalışma deneyimine sahibi olmak,
 • Özellikle çocuk hakları, çocuk koruma gibi alanlarda çalışmış, bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın,
 • MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) ve internet programlarını bilen,
 • Tercihen Arapça ve Kürtçe dillerinden birisini bilen,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır. 

İş Tanımı:

 • Belirlenen mahallelerde/köylerde saha çalışması yapılarak risk altındaki çocukların ve gençlerin tespitinin gerçekleştirilmesi, 
 • Saha çalışmaları sırasında tespit edilen ihtiyaçlara göre toplum temelli farkındalık çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi,
 • Saha çalışmalarında yereldeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çocukların ve ailelerin doğru bilgiye, hak/hizmetlere erişimi konusunda bilgilendirme yapılması,
 • Saha çalışmaları yürütülürken muhtarlar ve toplumda sözü geçen kişiler ile iletişim halinde olunması, sahada planlanacak aktiviteler/çalışmalar için koordineli bir şekilde ilerlenmesi,
 • Çocuk Koruma programı altındaki tüm vaka yönetimi faaliyetlerinin uygulanması için belirlenen minimum standartların, oluşturulan standart operasyonel prosedürlerinin (SOP), rehberlerin ve destekleyici dökümanların kullanılması,
 • Çocukların/gençlerin durumunu gözlemleme yoluyla değerlendirmeler yaparak mevcut araçlarla risk durumlarının tespit edilmesi,
 • Risk altında ve en kırılgan olan ihtiyaç sahibi bireyler ve toplulukların koruma ihtiyaçlarına cevap vermek için koruma stratejisinin sosyal hizmet boyutu ile hazırlanması ve uygulanması,
 • Program Uzmanları tarafından hazırlanan kılavuzlar, süreç formları, yönlendirme akışı, veritabanı gibi program araçlarının zamanında ve etkin bir şekilde kullanılması, zorlanılan konularda Program Uzmanları’na geri bildirim verilmesi ve süpervizyon alınması,
 • Çocuk koruma prensibi başta çocuklar olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerini sağlanmasından sorumlu olunması, bu kapsamda çocuğa ve aileye ilgili danışmanlıkların verilmesi,
 • Risk altındaki çocukların tespitini güçlendirmek amacıyla merkezlerde görev yapan personelle düzenli toplantıların yapılması,
 • Sahalar arası deneyim paylaşımı ve koordinasyon için toplantılara/çalıştaylara katılım sağlanması,
 • Saha uygulamalarının Program Uzmanları’na raporlanması,
 • Sahada çocuklara hizmet sunan yerel otoriteler ve STK’lar ile görüşmeler yapılarak hizmet haritalarının oluşturulması ve düzenli aralıklarla güncellemelerin yapılması,
 • Yerelde kurumlarla koordineli bir şekilde çalışılması, ihtiyaç halinde karşılıklı yönlendirmelerin yapılması,
 • Program Uzmanları tarafından belirlenen koordinasyon toplantılarına katılım sağlaması ve toplantı raporunun paylaşılması,
 • Gerekli hallerde program raporlamalarına katkı sunulması, istenilen bilgilerin zamanında sağlanması,
 • Ekip Lideri, Program Uzmanları ve Program Koordinatörlerinin vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.    

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma
 3. Daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticilerini içeren referans listesi

İlgilenen adayların bu belgelerle 22 Aralık 2022 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon ve il/ilçe için başvuru yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., Malcolm X Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara

0312 8145388

e-mail: ik@tkv-dft.org.tr

You must be logged in to apply to this job.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

1969 yılında resmen kurulan TKV, resmi kuruluşundan iki yıl evvelinden yani 1967 yılından beri ve 50 yılı aşkın süre içerisinde, kırsal alana yönelik ...

{{notification.msg}}