İfade Özgürlüğü Derneği Çalışma Arkadaşları Arıyor!

İfade Özgürlüğü Derneği

Istanbul, Turkey

Full time

Çalışma Arkadaşı

Jun 21

ℹ️ Civic Space Jobs Telegram kanalına şuradan dahil olarak iş ilanlarını daha hızlı takip edebilirsin!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Hukuk ekibimiz için tam zamanlı çalışma arkadaşları arıyoruz.

Son başvuru tarihi: 14 Temmuz 2022, 17:00

Adres: iletisim@ifade.org.tr

İfade Özgürlüğü Derneği, hukuk ekibinde tam zamanlı istihdam

etmek üzere avukat-hukukçu çalışma arkadaşları arıyor. Adaylar

pozisyona 14 Temmuz 2022 Perşembe günü, 17:00’ye kadar

başvuruda bulunabilir.

İfade Özgürlüğü Derneği (“İFÖD”), ifade özgürlüğü hakkı ihlale uğrayan veya bu hakkı tehlike

altında olan kişilere yaşadıkları ihlallere karşı hukuki yardım sağlamak amacıyla araştırma,

kapasite geliştirme programı, ulusal ve uluslararası işbirliği dahil çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca

bu kişilerin haklarının güvence altına alınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İFÖD, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve akademik özgürlükleri savunmak,

medya ve internet üzerinden sansürle mücadele etmek, fikir çeşitliliği ve muhalefet etme hakkını

desteklemek, kadınların ve çocukların düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını desteklemek, bilgiye

erişimi teşvik etmek ve hassas/savunmasız grupları nefret, tehdit ve ayrımcılıktan korumak

hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda uzman hukukçulardan oluşan hukuk ekibindeki çalışma

arkadaşlarımızın görev aldıkları başlıca çalışma alanları aşağıda sunulmaktadır:

- Başta ceza yargılamaları olmak üzere ifade özgürlüğünü kısıtlayan yargı pratiklerine

karşı hak savunuculuğu,

- İfade özgürlüğünün sınırlandırıldığı hukuksal süreçlerde iç hukuk yollarını tüketip ifade

özgürlüğü ile ilgili aralarında erişim engelleme uygulamalarını da içeren çok sayıda

başvurunun Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması,

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen ve devam eden Türkiye ile ilgili

ifade özgürlüğü davalarına müdahil olarak kamuoyunu ve sivil toplumu yakından

ilgilendiren çok sayıda dosyaya Üçüncü Taraf Görüşleri sunulması,

- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Madde 9 kapsamında AİHM kararlarının

uygulanmasına ilişkin raporların sunulması,

- İfade özgürlüğü kapsamında açılan davaları ve akademik özgürlüklerle ilgili ihlalleri

izleme-belgeleme çalışmaları kapsamında, kamuoyunu yakından ilgilendiren bazı

davaları izleme ve raporlama çalışmaları yürütülmesi.

Aranan özellikler

İFÖD’ün yukarıda ayrıntıları bulunan konularda tam zamanlı avukat-hukukçu istihdam edeceği

pozisyon için başvuruda bulunacak adayların:

 Hukuk Fakültesi mezunu olmaları,

 İnsan hakları alanında uzmanlaşmış olmaları ve/veya alanla ilgilerini göstermeleri ve en

az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları,

 Konuşma/yazma/raporlama alanında ileri derecede İngilizce bilmeleri (Mülakat

İngilizce yapılacaktır.),

 Ekip çalışmasına açık olmaları,

 Saha çalışmalarına katılabilecek pozisyonda seyahat engelleri olmaması beklenir.

 Sivil toplum alanındaki çalışmalarda deneyim ve Genel Kamu Hukuku veya İnsan

Hakları Hukuku alanında yüksek lisans derecesi zorunludur.

Başvuru

İlgilenen adayların:

1. Özgeçmişini,

2. Neden İFÖD’de çalışmak istediklerini anlatan niyet mektubunu,

3. Türkçe ve İngilizce yazı örneklerini,

14 Temmuz 2022 Perşembe günü, 17:00’ye kadar iletisim@ifade.org.tr adresine e-

postayla iletmeleri gerekmektedir.

 Başvuru dönemi bittikten sonra adaylar hem gönderdikleri özgeçmiş ve niyet mektubu ile

hem de yüz yüze görüşmeler aracılığıyla değerlendirilecektir.

 Değerlendirme süreci sonunda tüm başvuruculara geri dönüş yapılarak bilgi verilecektir.

 Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal

mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek

amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl

süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.

 Başvuru şartları ve pozisyonla ilgili ilanda değinilmemiş konularda sorular için

ℹ️ Civic Space Jobs Telegram kanalına şuradan dahil olarak iş ilanlarını daha hızlı takip edebilirsin!


Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

İfade Özgürlüğü Derneği

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) | Freedom of Expression Association

{{notification.msg}}