Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Proje Koordinatörü, Proje Asistanı ve Muhasebe Uzmanı Arıyor!

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Istanbul, Turkey

Full time

Çalışma Arkadaşı

May 13

KA-DER PROJE KOORDİNATÖRÜ İLANI

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), kadınların her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadır. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlarda kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER bu hedeflere ulaşmak için lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, dayanışma ve eğitim çalışmaları yürütür.

İstanbul’daki KA-DER Genel Merkez ofisinde çalışacak ve UN WOMEN projesinde görev alacak olan Proje Koordinatörünün öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İş Tanımı:

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve GYK’yı konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Projenin finansal işlerini takip etmek, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve çıktıları ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine ve hibe sağlayıcısına sunulacak raporları hazırlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, ilgili grupları projedeki gelişmelerden haberdar etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek,
 • Dernek içinde yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak,
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Proje başvurularını yapmak (uluslararası fonlar).

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • AB proje yazma deneyimine de sahip,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerisi ve deneyimine sahip olan,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine 31 Mayıs 2022 Salı günü 17:00’a kadar kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.


KA-DER PROJE ASİSTANI İLANI  

UN WOMEN projesinde görev alacak Proje Asistanı’nın öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İşin Tanımı:

 • Proje yönetimi ile ilgili süreçlerde görev almak
 • Proje başvuru dosyalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Projeye ilişkin raporlamaların proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapılmasına destek vermek
 • Proje Koordinatörünü asiste etmek
 • Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen sosyoloji veya siyaset bilimi)
 • En az 2 yıl alanında deneyimi olan
 • AB proje yazma deneyimine de sahip,
 • İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın
 • Google Drive ve MS Office programlarını iyi kullanabilen
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek
 • Sivil toplum ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde deneyimli (tercih sebebidir)
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine 31 Mayıs 2022 Salı günü 17:00’a kadar kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.


KA-DER MUHASEBE UZMANI İLANI

İstanbul’daki KA-DER Genel Merkez ofisinde çalışacak olan Ön Muhasebe Sorumlusunun öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İşin Tanımı: 

 • Günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen hesap planına uygun şekilde Micro muhasebe programına kayıtların yapılması ve belgelerin dosyalanması 
 • Personel giriş-çıkış işlemleri, bordro işlemlerin takibi, beyannamelerin verilmesi 
 • Derneğin bütçe ve finansman süreçlerinin yönetimi ve denetimi için gerekli raporların, mali tabloların ve dokümanların hazırlanmasına destek verilmesi 
 • Yıllık tahminin, bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında yöneticiye veya ilgili proje ekibine destek sağlanması, gelen fonların takibinin yapılması 
 • Resmi kurumlara ilgili bildirimlerin yapılması 

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler: 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (iktisadi ve idari bilimler vs.) 
 • En az 3 yıl ön muhasebe deneyimi olan 
 • Orta derecede İngilizce bilen 
 • İnternet ve ofis programlarını kullanabilen 
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın ve yoğun iş temposuna uyum sağlayan

Başvuru Süreci: 

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine 31 Mayıs 2022 Salı günü 17:00’a kadar kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

"Kadın Adayları Destekleme Derneği, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür."

{{notification.msg}}