Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Proje Sorumlusu Arıyor!

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Istanbul, Turkey

Full time

Çalışma Arkadaşı

Apr 7

This job is no longer accepting applications.

Pozisyon: Proje Sorumlusu

Birim: Eğitim Laboratuvarı

Şehir: İstanbul

Eğitim Reformu Girişimi Hakkında

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur. ERG çalışmalarını, Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür.

Eğitim Laboratuvarı, ERG’nin araştırmaları ve izleme çalışmaları temelinde sunduğu önerileri hayata geçirmeye yönelik uygulama modelleri ve ortaklıklar geliştirir. Çeşitli uzmanlık alanlarından kişileri ve kuruluşları eğitim zemininde buluşturur. Ortak akıl ve hayal gücü ile eğitim alanına yeni bakış açıları katan çözümler üretir. 

Görev Tanımı

Proje sorumlusunun aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir:

 • Eğitim Laboratuvarı’nın sorumlu olduğu projelerin ve etkinliklerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yürütmek; yeni proje geliştirme süreçlerine katkı sunmak.
 • Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın, yerel buluşmaların ve ilgili diğer yan etkinliklerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yürütmek; Eğitimde İyi Örnekler dijital platformunun geliştirme süreçlerine katkı sunmak.
 • Eğitim programları ve etkinlikler tasarlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve revizyon süreçlerini yürütmek.
 • ERG deneyim ve birikiminden yararlanmak isteyen paydaşlara danışmanlık ve çözüm süreçleri sunan projeler geliştirmek ve bunları yürütmek.
 • Eğitimde olumlu dönüşüm yaratmak isteyen paydaşları, ERG misyonu ve değerleri doğrultusunda bir araya getirme ve işbirliği ağları oluşturma çalışmalarını koordine etmek.
 • Hizmet alınan iş ortaklarıyla, danışmanlarla, proje destekçileriyle, sivil toplum ve eğitim alanındaki çeşitli aktörlerle yürütülen çalışmaların gerektirdiği düzenli iletişimi sağlamak.
 • Eğitim, öğrenme, çocuk, sivil toplum gibi ERG’nin faaliyet alanına giren konularda Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmeleri, ilham verici projeleri ve uygulamaları izlemek.
 • Paydaş kurumlar, öğretmenler, okul liderleri ve alanda çalışan uzmanlarla düzenli bilgi alışverişinde olmak, alandaki gelişmeleri takip etmek.
 • Eğitim Laboratuvarı’nın yürüttüğü çalışmaların bütçelerini ve iş planlarını hazırlamaya katkı sunmak.
 • ERG stratejilerinin oluşması, uygulanması, revizyonu; ERG etkisinin izlenmesi ve ölçülmesine dair çalışmalara katkı sunmak.
 • ERG tarafından yayımlanan bülten, rapor, video vb. yayınların içeriklerinin oluşturulması ve hazırlanması süreçlerine katkı sunmak.
 • Çeşitli proje, ortaklık, organizasyon ve toplantılarda ERG’yi temsil etmek.

Adaylarda Aranan Özellikler

Eğitim: 

 • 4 yıllık üniversite mezunu ya da daha ileri düzeyde eğitim
 • Eğitim bilimleri, sosyal bilimler ya da iktisadi ve idari bilimler alanlarından (sosyoloji, kültürel antropoloji, psikoloji, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi vb.) mezun olmak tercih sebebidir.

Deneyim:

 • En az 5 yıl çalışma deneyimi
 • Sivil toplumda gönüllü veya profesyonel deneyim tercih sebebidir.
 • Proje yönetimi, raporlama, saha çalışması, etkinlik organizasyonu deneyimlerine sahip olması tercih sebebidir.

Bilgi / Beceri:

 • Çok iyi düzeyde Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olması,
 • Word, Excel, PowerPoint gibi MS Office programları ve Drive, Docs, Sheets ve Slides gibi Google uygulamalarını çok iyi kullanabilmesi,
 • Analitik düşünme, yazma, araştırma becerilerine sahip olmak; alanyazın taraması yapabilmesi,
 • Değişim teorisi, izleme & değerlendirme, proje yönetimi metodolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması beklenir.
 • Eğitim, öğrenme, eğitim politikaları ve sivil toplumun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi, çocuk hakları gibi konuların eğitimle kesişim alanlarında bilgi sahibi olmak ve öğrenmeye açık olmak, disiplinlerarası bağlantılar kurmaya yatkın olması,
 • Zoom, Restream vb. dijital toplantı ve yayın araçlarını kullanabilmesi,
 • Nitel ve nitel araştırma yöntemlerine ve uygulamalarına dair bilgi ve deneyim sahibi olması,
 • Bağımsız ve uzaktan çalışma becerisi olması tercih sebebidir.

Başvuru İçin

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte erg@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri sonuçlara ilişkin bilgilendirilecektir.

 1. 400-600 sözcükten oluşan; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG’ye yapabileceğiniz katkıları anlatan niyet mektubu
 2. Türkçe ve İngilizce yazı örneği (Yazı örneği, tezinizin bir bölümü, yazdığınız bir makale ya da ödev vb. metin olabilir)
 3. Özgeçmiş
 4. Adayın akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri

Değerlendirmeler başvuru geldikçe yapılacak ve uygun aday bulunduğunda pozisyon kapatılacaktır.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan, kar amacı gütmeyen bir giri...

{{notification.msg}}