NewsLabTurkey Finans ve Muhasebe Uzmanı Arıyor!

Dijital Medya Araştırmaları Derneği

Istanbul, Turkey

Full time

Dec 11

Uluslararası partnerlerimizle yürüttüğümüz projelerimizde bize destek olacak bir Finans Uzmanı arıyoruz.

Görev Tanımı

Mali İşler

 • Günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen muhasebe sistemine uygun şekilde muhasebe kayıtlarının yapılması ve belgelerin dosyalanması,
 • Faturaların takibi, muhasebeleştirilmesi ve ödemelerinin takibinin yapılması,
 • Banka işlemlerinin takibi, muhasebe kayıtlarının yapılması, banka ve muhasebe kayıtlarının denkliğinin kontrolünün yapılması,
 • Personel iş avanslarının takibi ve kayıtlarının yapılması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyalarının takibi, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin verilmesi, SSK bildirgesinin düzenlenmesi ve bildirilmesi, yıllık izinlerin takibi, iş göremezlik raporlarının takibi ve onaylarının yapılması,
 • Faturasız hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, gider pusulalarının düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının ve ödemelerinin takip edilmesi,
 • Gelen fonların takibi ve muhasebeleştirilmesi,
 • Bordroların hazırlanması, muhasebe kaydının yapılması ve maaş ödemelerinin takibi,
 • Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay hazırlanması (bordro, gider pusulaları, serbest meslek makbuzları, kira ödemesi vs.),
 • Dernekler beyannamesi, proje kapsamında yurtdışı yardım alma bildirimi gibi dernekler ile ilgili tüm resmi işlemlerin yapılması, işlemlerin talep edilen evrak ve yazışmalarının tamamlanarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirilmesi,
 • Yıllık tahmini bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında direktöre ve ilgili proje ekibine destek sağlanması,
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi,
 • Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında proje yöneticilerine destek verilmesi,
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması (üye aidatları, bağışlar),
 • Yıllık ve proje bazlı denetimlerde ilgili mali ve idari kayıtların, resmi belgelerin denetçilere sunulması, denetim süresince denetçilere bilgi akışının sağlanması,
 • Projenin finans ve idari dökümanlarının fiziki ve dijital ortamda arşivlenmesi,
 • Mali işlerle ilgili kurallar, prosedürler ve süreçlerle ilgili çalışanların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi.

İdari İşler

 • Yurt dışı yardım alma bildirimi, üyelik işlemleri, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi,
 • Demirbaş defterinin tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması,
 • Yönetim kurulu kararlarının (üyelik kabulü, üyelik İstifa, Dernek organlarındaki değişiklik, nakdi yardım, proje başvuruları, imza sirküleri değişiklik, vb..) karar defterine yazılması ve gerekli imzaların tamamlanmasının sağlanması, takibi,
 • Ofis ihtiyaçlarının takibi ve siparişlerin verilmesi (kırtasiye, temizlik malzemeleri vs),
 • Ofisin verimli çalışabilmesi için gerekli olan elektrik, su, ısınma ve iletişim (telefon ve internet) arızaları ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi.

Aranan Nitelikler

 • Sivil toplum kuruluşlarında bu pozisyonda çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Tek Düzen Hesap Planına hakim olmak ve bilanço usulünde muhasebe kaydı yapabilmek,
 • Seçmiş olduğu bir muhasebe programını kullanabilmek,
 • İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanabilmek,
 • Finansal rapor hazırlayabilmek,
 • Raporlama, arşivleme ve dokümantasyon konusunda deneyimli olmak,
 • İngilizce iletişim, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak,
 • İstanbul’da ikâmet etmek.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

 • Diploma ya da mezuniyet belgenizin kopyası
 • CV
 • Referanslar

Başvurunuzu 24 Aralık 2021 tarihine kadar duygu@newslabturkey.org adresine “NewsLabTurkey Finans Koordinatörü Başvurusu 2021” başlığını kullanarak gönderebilirsiniz.

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Dijital Medya Araştırmaları Derneği

Türkiye'nin dijital gazetecilik akademisi.

{{notification.msg}}