Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) Farsça-Darice Tercüman Arıyor!

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Izmir, Turkey

Full time

Farsça-Darice Tercüman

Oct 6

This job is no longer accepting applications.

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, sosyal statü, hukuki statü ve benzer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış zorunlu göçe maruz kalmış kişilerin ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der; 

Mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için, bireysel yasal danışmanlık ve destek ile koruma danışmanlığı verir. 

Göçe zorlanmış özel ihtiyaç sahibi kişilerin, ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür.

Hizmet verilen grubun hakları ve özgürlüklerine erişimin mülteci/sığınmacı/göçmen ve yerel topluluklar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, medya gibi farklı paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar. 

İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların, insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür. 

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir. 

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak Farsça-Darice Tercüman, kurumun farklı menşe ülkelerden yabancıların idari gözetim, sınır dışı ile diğer idari ve adli süreçleri ve hassas durumda olan bireylerin koruma mekanizmalarına yönlendirilmesi ile ilgili Mülteci-Der’in yürüttüğü koruma ve hukuk danışmanlığı ve destek faaliyetleri kapsamındaki iş ve süreçlerde, Türkçe ve Farsça-Darice dillerinde yazılı ve sözlü tercüme yapacaktır.  

Bu pozisyona atanan kişi, kurumun İzmir’de bulunan ofisine bağlı olarak çalışacaktır; bu çalışma kapsamında seyahatler söz konusu olacaktır. 

 • İş Tanımı: Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak, geri gönderme merkezlerinde veya diğer kapalı mekanlarda idari gözetim altında olan/alıkonan ve/veya sınır dışı sürecinde olan ve/veya uluslararası koruma/geçici koruma başvurusu yapmak isteyen ve/veya koruma başvurusu kabul edilmeyen, geri çekilmiş sayılan, özel ihtiyaç sahibi  olan ve Mülteci-Der’den danışmanlık ve destek talep eden kişilere yönelik aşağıda belirtilen hizmetleri sağlamaktan sorumludur. 

Görev ve Sorumluluklar

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak Farsça-Darice Tercüman, aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Farsça-Darice konuşan bireysel başvuruculara koruma ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yüz yüze veya telefonla veya yazılı bir şekilde verilen hukuki danışmanlık ve koruma hizmetlerinde düzgün ve etkin bir şekilde Türkçe/Farsça-Darice çeviri hizmetini sağlamak, gerekli takipleri gerçekleştirmek;
 • Mülteci-Der görevlilerinin İzmir’de veya diğer illerde Farsça-Darice konuşan mülteci, sığınmacı, göçmenlerle yapacağı görüşmelere eşlik etmek; 
 • Vaka yönetiminde, vaka yönetimi sorumlusu ile başvurucu arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli Türkçe/Farsça-Darice çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Mülteci-Der tarafından gerçekleştirilecek diğer çalışmalarda, gerektiği hallerde Türkçe/Farsça-Darice çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Hak ve hizmetler konusunda bilgilendirme materyallerinin Farsça-Dariceye çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak, gerekli kontrolleri gerçekleştirmek;
 • Başvuruculara ait Farsça-Darice kişisel belgelerin sözlü ve gerektiğinde yazılı tercümesi yapmak; 
 • Gerektiğinde başvuruculara kamu kurumları ve diğer paydaşlarla ilgili işlemleri için eşlik etmek;
 • Gerektiğinde Adli Yardım avukatlarının Farsça-Darice konuşan müvekkilleri ile iletişimi için tercüme desteği vermek;
 • Görevlendirme halinde, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak;
 • Mülteci-Der’in amaçları, hedefleri, temel ilke ve değerlerini doğrultusunda savunuculuk faaliyetlerini desteklemek;
 • İnsan hakları, insan onuruna saygılı olmak ve bunun tüm çalışanlarca içselleştirilmesine katkı sunmak; bu kapsamda belirlenen Mülteci-Der’in çalışma ilkeleri, amaçları, hedefleri, çalışma yöntemleri ile ilgili politika ve usullere uygun davranmak, uygun olmayan davranışları kurum üst yönetimine bildirmek ve bu politika ve prosedürlerin güncellenmesine destek vermek;
 • Geri bildirim ve şikayet mekanizmalarının etkili bir şekilde işlemesi için gerekli desteği vermek; 
 • Mülteci-Der çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ihtiyaç analizi çalışmalarına ve yeni proje tasarımına destek vermek;
 • Dernek çalışmaları kapsamında verilen diğer işleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler

 • Farsça-Darice ve Türkçe dillerinde ileri düzeyde okuma, yazma ve konuşma bilgisi ve çevirmenlik deneyimine sahip olmak;
 • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı içselleştirmiş olmak;
 • Derneğin değer ve çalışma ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek;
 • Tercihen Peştuca ve/veya Urduca bilmek;
 • Sahada çalışmaya açık olmak;
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak;
 • Tercihen üniversite mezunu olmak;
 • Özel ihtiyaç sahibi hassas bireylerle çalışma konusunda bilgili ve deneyimli olmak;
 • Göç ve iltica alanında koruma konusunda çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek;
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen;
 • Ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilecek;
 • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve tercihen Yeminli Tercüman belgesine sahip olmak.

Ek Bilgi 

Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde Ekim 2021 içinde göreve başlaması beklenecektir.  

Farsça-Darice Tercümanın görev yeri, kurumun İzmir’deki ofisi olmakla birlikte, İzmir içinde ve diğer şehirlerde yapılacak faaliyetlere katılımı beklenecektir.   

Kadın adaylara öncelik verilecektir. 

Başvuru Yöntemi: Bu pozisyon için başvurmak isteyenleri, Özgeçmiş ve Niyet Mektuplarını,  “Farsça-Darice–FD-2021” konu başlığı ile, e-mail yoluyla ofis@multeci.org.tr adresine, ulaştırmaları gerekmektedir

Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa Farsça-Darice ve Türkçe dışında bildiği diğer dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir. 

Niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir. 

Bu ilana başvuruların 13 Ekim 2021 bitimine kadar gönderilmesi beklenmektedir. 

İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacaktır; kısa listedeki adaylar mülakata davet edilecektir. 

civicspacejobs.com is not an employment agency; rather, it is an online platform publishing the job opportunities in the civil society. It doesn’t collect personal backgrounds for applications or accept or evaluate job applications. Those who would like to make job applications are supposed to send their applications directly to the own system or e-mail address of the nonprofit organization itself.

civicspacejobs.com özel istihdam bürosu olarak çalışmamaktadır. Sivil alandaki iş ilanlarını yayınlayan online bir platformdur. İş başvuruları için özgeçmiş toplamaz, iş başvurularını kabul etmez ve değerlendirmez. İş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını direkt olarak ilgili sivil toplum kuruluşunun kendi sistemine veya e-mail adresine yapar.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Association for Solidarity with Refugees

{{notification.msg}}