ÇEKÜL Vakfı Eğitim Koordinatörü Arıyor!

ÇEKÜL Vakfı

Istanbul, Turkey

Full time

Eğitim Koordinatörü

Oct 4

This job is no longer accepting applications.

ÇEKÜL Vakfının eğitim birimi olan Bilgi Ağacında tam zamanlı çalışmak üzere ekip arkadaşı arıyoruz. Aşağıda aranan özelliklerin size uygun olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı: Eğitim Koordinatörü

Bağlı Olduğu Yönetici: Genel Müdür

İşin Niteliği: Tam zamanlı

İşin Amacı: Eğitim Koordinatörü, ÇEKÜL Vakfının ilke ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü eğitim çalışmalarının koordinasyonunda, proje faaliyetlerinin yürütülmesinde, eğitim içeriklerinin ve malzemelerinin hazırlanması ve uygulanmasında görev alır, programların bütçe ve insan kaynakları yönetimini yaparak, ekibini hedefler doğrultusunda yönlendirir. Eğitim Koordinatörünün detaylı görev tanımı aşağıda yer almaktadır.

Görev ve Sorumluluklar

 • Bilgi Ağacı Eğitim Biriminin yıllık eğitim planlamasını yapmak, faaliyetlerini hazırlamak, bütçe ve insan kaynaklarını sağlıklı bir şekilde yürütmek,
 • İletişim birimi ile birlikte Bilgi Ağacının tanıtım, sosyal medya ve web sayfası iletişim çalışmalarını yapılandırmak ve tanıtım stratejisini belirlemek,
 • Eğitim birimi görev dağılımlarını yapmak ve gerekli gönüllü işgücünü sisteme entegre etmek,
 • Bilgi Ağacının, öğretmen, okul, diğer aktör ve paydaşlarının iletişim süreçlerini planlamak, koordine etmek,
 • Eğitim çalışmalarının izleme ve değerlendirmesini yapmak, izleme ve değerlendirme çalışmaları için gerekli altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, periyodik toplantılar ve raporlama yapmak,
 • Güncel eğitim çalışmalarını takip etmek, yeni yaklaşımların eğitim içeriklerine uyarlanmasına öncülük etmek, ulusal ve uluslararası panel ve sempozyumları izlemek,
 • Bilgi Ağacı ana çalışma alanlarıyla ilgili işbirliklerini ve yerel projelerin eğitim çalışmalarını yürütmek (müze eğitimleri, kent çalışmaları, yerel projeler vb. gibi)
 • Eğitim içerikleri oluşturmak,
 • Kaynak geliştirme birimi ile işbirliği içinde eğitim amaçlı sponsorluk projelerinin protokol süreçlerini ve eğitim faaliyetlerini yürütmek,
 • Yıllık program dâhilinde, İletişim Birimiyle işbirliği halinde tanıtım çalışmalarını planlamak ve koordine etmek,
 • Birimin altyapı, veri bankası vb. gibi teknolojik ihtiyaçlarını belirlemek,
 • MEB ve il milli eğitim müdürlükleriyle işbirlikleri yapmak,
 • Fon kaynaklarını takip etmek, olası işbirliklerini araştırmak ve kaynak geliştirme ile birlikte hareket ederek strateji doğrultusunda başvuru yapmak,
 • Kurum adına tanıtıcı sunumlar yapmak ve uzmanlık alanıyla ilgili seminer, panel, eğitim ve atölye çalışmalarında vakfı temsil etmek,
 • Kitap fuarı, eğitim fuarı ve diğer fuarlara veya festival vb. etkinliklere katılmak,
 • Yayın stratejisi doğrultusunda Bilgi Ağacı yayınlarını belirlemek, iletişim birimi ile koordinasyon içinde yayına hazırlamak ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Bilgi Ağacının yayın içeriklerini belirlemek,
 • Bilgi Ağacı için Anadolu eğitim örgütlenmesini yapılandırmak, gönüllü iletişim ağı kurmak ve yönetmek,
 • Uluslararası işbirliklerini kurmak ve yürütmek, Bilgi Ağacının uluslararası tanıtımı için çalışmalar yapmak,
 • Yönetime yıllık ve ara dönem raporlama yapmak,
 • ÇEKÜL Vakfının diğer birimleriyle koordinasyon içinde çalışmak.

Gerekli Nitelikler

 • Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun (ekoloji, biyoloji ve çevre bilimleri konusunda yüksek lisansı olanlar tercih sebebidir),
 • İyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip,
 • Eğitim uygulama, planlama ve yönetim alanında en az 3 yıl deneyimli,
 • Öğrenciler ve öğretmenler için doğal ve kültürel mirası koruma alanında eğitim içerikleri hazırlama becerilerine sahip,
 • İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına hâkim,
 • Planlama, etkinlik organizasyonu yapma, uygulama ve takip becerileri olan,
 • İnternet ve sosyal medya kullanımı ile MS Ofis programlarında (Word, Excel, Powerpoint vb.) yetkin,
 • Verilen görevleri yönergelere uygun olarak yürütme ve zamanında tamamlama becerisi olan,
 • Ekip çalışmasına ve ekip içi iş bölümlerine uyumlu,
 • Tercihen çevre ve kültür varlıklarını koruma literatürüne hâkim
 • Kendini geliştirmeye açık,
 • Profesyonel çalışma disiplinine ve sivil toplum örgütlerinde çalışmanın gerektirdiği gönüllü ruha sahip,
 • Değişen şartlara kolayca adapte olan, esnek, pozitif, yaratıcı,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü projelerde proje yönetimi, raporlama, teşkilatlanma-üyelik-gönüllülük, eğitim alanlarında çalışma deneyimi tercih sebebidir.

Nasıl başvurabilirim?

 • İlgilenen adayların özgeçmişlerini, bir sayfalık motivasyon mektubu ile “EK” referans başlığıyla cekul@cekulvakfi.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Özgeçmişlerin, adayın adı ve soyadı yazılı olacak şekilde adlandırılmasını rica ederiz.
 • Sadece kısa listeye alınan adaylarla iletişime geçilecektir.
 • Son başvuru tarihi: 3 Ekim 2021 saat 17:00

civicspacejobs.com is not an employment agency; rather, it is an online platform publishing the job opportunities in the civil society. It doesn’t collect personal backgrounds for applications or accept or evaluate job applications. Those who would like to make job applications are supposed to send their applications directly to the own system or e-mail address of the nonprofit organization itself.

civicspacejobs.com özel istihdam bürosu olarak çalışmamaktadır. Sivil alandaki iş ilanlarını yayınlayan online bir platformdur. İş başvuruları için özgeçmiş toplamaz, iş başvurularını kabul etmez ve değerlendirmez. İş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını direkt olarak ilgili sivil toplum kuruluşunun kendi sistemine veya e-mail adresine yapar.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

ÇEKÜL Vakfı

Doğa ve Kültürle Varız!

{{notification.msg}}