Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Bağımsız Değerlendirici Arıyor!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Ankara, Turkey

Freelance

Bağımsız Değerlendirici

{{field.value|getBooleanValue}}

Jan 27

This job is no longer accepting applications.

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II”, kısa adı CEİDİzler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 36 ay olan proje 2 Ocak 2020-30 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır. 

Çalışma biçimi: Kısa süreli çalışma

Çalışma yeri: Ankara

Görev Tanımı

CEİDİzler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Açık Hibe Çağrısında başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvuruların yürütüm süreçlerinin izlenmesi için 5 Bağımsız Değerlendirici görevlendirilecektir. Hibe Başvuruları 31 Mart 2021 tarihinde sonlanacak ve izleyen 60 gün içinde başvurular değerlendirilecektir.  

Hibe Programlarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirme ve seçim aşamaları şu şekilde olacaktır:

 • Başvuruların İdari Uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Proje Başvuru Formunun değerlendirilmesi,
 • Şartlı olarak kabul edilen Projeler için Başvuru Sahibi tarafından sunulan destekleyici belgelere dayanarak Projenin, Başvuru Sahibinin, Eş-başvuranların ve Bağlı Kuruluşların uygunluğunun kontrol edilmesi.

Programda görev alacak değerlendiricilerin aşağıda belirtilen profile uygun niteliklere sahip olması beklenmektedir. 

Genel mesleki deneyim:

 • En az 15 yıllık Profesyonel Deneyime Sahip olmak,
 • Proje döngüsü yönetimi bilgisine sahip olmak,
 • Teklif Çağrısı değerlendirme sürecinde bulunmuş olmak, 
 • AB tarafından fonlanan hibe sözleşmeleri veya hibe programlarının uygulama sürecinde bulunmuş olmak tercih nedenidir. 

Özel mesleki deneyim:

 • Aşağıdaki konuların birinden veya birkaçından en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak:
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 • Gösterge Temelli İzleme,
 • Sivil Toplum Kuruluşları için uygulanan hibe programları,
 • AB mali yardımları kapsamında STK’lara yönelik uygulanan projelerde çalışmış olmak  (hibe projeleri dahil Uzman, eğitmen vb. olmak).
 • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi tercih nedenidir.

Başvuru: Adayların İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Bağımsız Değerlendirici” yazarak, en geç 25 Şubat 2021 tarihine kadar ik@ceid.org.tr adresine mail atmalarını önemle rica ederiz.

You must be logged in to apply to this job.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

2011 yılında kurulan Cinsiyet Eşitliği izleme Derneği, Türkiye’de cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin, etkin, si...

{{notification.msg}}