Türkiye İnsan Hakları Vakfı Muhasebe Personeli Arıyor!

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Ankara, Turkey

Full time

Muhasebe Personeli

{{field.value|getBooleanValue}}

Jan 24

This job is no longer accepting applications.

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için Türkiye ve dünyada alanda çalışmalar yürüten sivil bir insan hakları kurumudur. Vizyonu çerçevesinde TİHV, işkence görenlerin fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmetine erişimlerini sağlar ve işkence ve diğer kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür. Yanı sıra TİHV, işkence ve kötü muamelenin belgelenmesi ve raporlandırılmasına ek olarak Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini de düzenli olarak izleyerek iki dilde (Türkçe ve İngilizce) günlük ve yıllık insan hakları raporları çıkarır, özel ihlal ve olaylara özgülenmiş raporlar yayınlar.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri/Temsilcilikleri ve Cizre ve Van’da Referans Merkezleri bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon için ekip arkadaşı aramaktadır.

(Ref:1023) TİHV Ankara Temsilciliğinde, Avrupa Birliği Desteği ile yürütülecek “İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi” projesi kapsamında görevlendirilecek Muhasebe Personeli

Başta Avrupa Birliği olmak üzere yurtdışı kuruluşları tarafından desteklenen projelerin muhasebe iş ve işlemlerinin, yasal mevzuata uygun olarak kayıt altına alınması ve yasal defterlere geçirilmek üzere hazırlanması hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir.

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu (Ref:1023) yazarak özgeçmişleri ve bir niyet mektubunu ekleyerek tihv@tihv.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz.

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanı buradan indirebilirsiniz.

Son başvuru tarihi 10 Şubat saat 18.00’e kadardır.

MUHASEBE PERSONELİ (Ref:1023)

İş tanımı: Muhasebe Personeli

Kime Karşı Sorumlu: Proje Koordinatörü ve Proje Finans Sorumlusu

İş Süresi: 3 yıl 6 ay

Birim: TİHV Ankara Temsilciliği

Haftalık Çalışma Saati: 40 saat

İşin Genel Amacı: TİHV Ankara Temsilciliğinde görevlendirilecek muhasebe personeli başta görev alacağı projede olmak üzere vakfın mali işlemlerini, proje ekibi ve TİHV muhasebe birimi ile birlikte mevzuata ve TİHV kural ve prensiplerine uygun olarak yürütür.

Sorumluluklar:

 • TİHV’in kurumsal yapısına ve görev tanımına uygun olarak görev alacağı projenin tüm mali işlerini ilgili mevzuatlara uygun şekilde yürütür,
 • Günlük muhasebe kayıtlarını tutar,
 • Fatura kontrol, kayıt ve işlemlerinin gerçekleştirir,
 • İletilen harcama isteklerinin düzenli takibini yaparak ödemelerin ilgili mevzuata ve fon veren kurumların kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlar,
 • Görev aldığı projede yer alan personellerin özlük dosyalarının düzenler ve takip eder,
 • SGK, Maliye ve Bankalarla ilgili süreçleri takip eder,
 • Finansal işlemleri muhasebe programı aracılığı ile muhasebeleştirir ve dosyalar,
 • Proje Koordinatörü ve Finans Sorumlusunun talep ettiği teklif, duyuru, talimat, raporların hazırlanmasına katkı sağlar,
 • Banka hesaplarının güncel takibini yapılmasında muhasebe sorumlusuna destek olur,
 • Anlık ya da periyodik mali raporların hazırlanmasına katkı sağlar
 • Finans ve muhasebe uygulamaları, finansal tablo setlerini hazırlanmasına katkı sağlar
 • Mal ve hizmet alımları ile ilgili teklifleri değerlendirilmesine katkı sağlar
 • Yerel mevzuatı düzenli takip eder ve gerektiğinde ilgili değişikliklerin yapılması konusunda proje ve muhasebe ekibini bilgilendirir,

Muhasebe sorumlusu tarafından istenen iş-meslek tanımı içerisindeki diğer iş ve işlemleri takip eder. 

Daha fazla iş ilanı için Civic Space Jobs Telegram Kanalımıza Dahil Olun! 
👉 https://t.me/civicspacejobs
You must be logged in to to apply to this job.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği (IHD) ve 32 insan hakları savunucusu tarafından 1990 yılında kurulmuştur.

{{notification.msg}}