Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Mali İşler Uzmanı (Muhasebe Uzmanı) Arıyor!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Istanbul, Turkey

Full time

Sep 14

This job is no longer accepting applications.

GÖREV TANIMI:

Bölüm: Mali İdari İşler

Pozisyon: Mali işler Uzmanı (Muhasebe Uzmanı)

Kime Rapor Eder: Mali İdari İşler Koordinatörü

Kim Rapor Eder: İdari İşler Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, Proje Yöneticileri

TEMEL SORUMLULUKLARI:
 • Yapılan bağışları takip edilmesi, banka hareketleri ile mutabakatın sağlanması,
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması
 • Ayni bağış olarak gelen ürünlerin makbuzunun kesilmesi ve satılan ürünlerin İktisadi İşletmede muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Üyelik işlemlerinin takibi, Üye aidat ödemelerinin takibinin yapılması gerekli muhasebe kayıtlarının atılması, fonzip sisteminin takip edilmesi
 • Dernek gelir ve giderlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması, belgelerin dosyalanması, mali müşavire kontrole sunulması
 • Banka işlemlerinin ve dekontlarının (havale, EFT, repo alış/satış, faiz, fon alış/satış, cari, kur değerlemeleri) muhasebe kayıtlarının yapılması, banka mutabakatının yapılması
 • Aylık mizanların kontrolunun yapılması, Finansal Tabloların (Gelir Tablosu+Bilanço) hazırlanması,
 • Muhasebe kayıtları ile ilgili resmi defterlerinin tasdikinin sağlanması, basımının gerçekleştirilmesi ve noter muhafazasının sağlanması,
 • Başvurulan ve yürütülmekte olan projelere ait evrakların takibi, dosyalanmasının sağlanması,
 • Projelere ilişkin faturaların finans sitemine eklenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması ve dosyalanması
 • Gerçekleşen bütçenin, tahmini bütçe karşılaştırma tablosunun hazırlanması,
 • Satın alma süreçlerinin fatura ve sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Satın alma tekliflerinin ve sözleşmelerin arşivlenmesi,
 • Gider pusulalarının düzenlenmesi,
 • Haftalık ödeme taleplerinin toplanması, harcamaların ödenebilmesi için gerekli belgelerin toplanması ödeme onay sistemine girişlerin yapılması,
 • Kredi kartı harcamalarının kontrolü, belgelerin arşivlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması.
 • Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin IK uzmanı ile koordineli sağlanması
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi için finans koordinatörüne destek verilmesi
 • Muhtasar ve dernek beyannamesi için gerekli olan tüm belgelerin mali müşavire iletilmesi, Dernek beyannamesinin tamalanması,
 • Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Yıllık iç ve dış denetimler için gerekli hazırlığın yapılması ve hazırlanan raporlar için Mali idari işler Koordinatörüne destek verilmesi
 • Vekaletname ve noter işlemlerinin takip edilmesi,
 • Finansal raporların hazırlanmasında finans koordinatörü ve proje yöneticilerine destek verilmesi
Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da yüksek lisans mezunu (Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe vb.)
 • En az 3 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,
 • Orta seviyede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Gmail ve Google Drive uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen,
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve STK bünyesinde çalışma konusunda deneyimli olan,
 • Dernekler mevzuatına ve finansal işlemlerine hakim ve bu alanda çalışmış olan,
 • Tercihen Bütçe, maaş ve kıdem tazminatı hesaplama alanında deneyim sahibi olan,
 • Hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olan,
 • Dernek ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yatay Örgütlenmiş kurumlarda deneyimi olan,
 • Uzaktan disiplinli çalışmaya uyum gösterebilecek,
 • İstanbul’da ikamet eden

Adayların Türkçe özgeçmişlerini, bir paragrafı geçmeyen başvuru motivasyonlarını ve iş örneklerini konu satırında “Mali İşler Uzmanı İş Başvurusu” yazarak isbasvurusu@cinselsiddetlemucadele.org adresine e-posta göndermelerini rica ederiz. Son başvuru tarihi 24 Eylül 2021, saat 18.00’dir.

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️
👉 https://t.me/civicspacejobs

civicspacejobs.com is not an employment agency; rather, it is an online platform publishing the job opportunities in the civil society. It doesn’t collect personal backgrounds for applications or accept or evaluate job applications. Those who would like to make job applications are supposed to send their applications directly to the own system or e-mail address of the nonprofit organization itself.

civicspacejobs.com özel istihdam bürosu olarak çalışmamaktadır. Sivil alandaki iş ilanlarını yayınlayan online bir platformdur. İş başvuruları için özgeçmiş toplamaz, iş başvurularını kabul etmez ve değerlendirmez. İş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını direkt olarak ilgili sivil toplum kuruluşunun kendi sistemine veya e-mail adresine yapar.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD); yaşam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsi...

{{notification.msg}}