Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Proje Koordinatörü Arıyor!

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Istanbul, Turkey

Full time

Aug 24

This job is no longer accepting applications.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), kadınların her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER bu hedeflere ulaşabilmek için lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, dayanışma ve eğitim çalışmaları yürütür.

KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na bağlı olarak İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde çalışacak olan Proje Koordinatörü’nün öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İşin Tanımı:

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve GYK’yı konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Proje finansal işlerinde takip yapmak, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve çıktıları ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine ve hibe sağlayıcısına raporlaştırmak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, projeyle ilgili grupları ilgilendiren gelişmeleri iletmek
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek
 • Dernek içinde yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak
 • DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak
 • Proje başvurularını yapmak (uluslararası fonlar)

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerili ve deneyimi olan
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan
 • İstanbul’da ikamet ediyor veya edebilecek olan

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine 30 Ağustos 2021 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️
👉 https://t.me/civicspacejobs

civicspacejobs.com is not an employment agency; rather, it is an online platform publishing the job opportunities in the civil society. It doesn’t collect personal backgrounds for applications or accept or evaluate job applications. Those who would like to make job applications are supposed to send their applications directly to the own system or e-mail address of the nonprofit organization itself.

civicspacejobs.com özel istihdam bürosu olarak çalışmamaktadır. Sivil alandaki iş ilanlarını yayınlayan online bir platformdur. İş başvuruları için özgeçmiş toplamaz, iş başvurularını kabul etmez ve değerlendirmez. İş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını direkt olarak ilgili sivil toplum kuruluşunun kendi sistemine veya e-mail adresine yapar.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

"Kadın Adayları Destekleme Derneği, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür."

{{notification.msg}}