Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği İnsan Kaynakları Uzmanı Arıyor!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Istanbul, Turkey

Full time

Aug 3

This job is no longer accepting applications.

GÖREV TANIMI:

Bölüm: Mali İdari İşler

Pozisyon: İnsan Kaynakları Uzmanı

Kime Rapor Eder: Mali İdari İşler Koordinatörü

Kim Rapor Eder: Ofis Asistanı

TEMEL SORUMLULUKLARI:
 • Derneğin stratejileri doğrultusunda; organizasyonel yapının kurulması çalışmalarını koordine etmekten, insan kaynağı sayısının, oluşumunun ve gelişiminin sağlanmasından ve personel işlemlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesinden,
 • Stratejik insan kaynakları yönetiminin yerleşmesi, yaygınlaşması için çalışanların kurum kültürü, strateji, hedefler ve yasal gereklilikler doğrultusunda yönlendirilmesinden, takibinden
 • Personel disiplini konusunda prosedürler ile saptanmış kuralları uygulatmak, çalışanlara işyeri kurallarını iletmek ve bu kuralları benimsetmek, personel çalışma saatlerini düzenlemek ve kontrolün sağlanmasından,
 • Personel yönetmeliğinin ve iş sözleşmelerinin ilgili tüm kanunlar açısından güncellenmesinden ve yürürlüğe konmasından,
 • Görev tanımlarının, agi formu ve iletişim bilgilerinin yılda bir kez güncellenmesi ve özlük dosyalarına eklenmesinden,
 • Seçme ve yerleştirme sürecinde ilan hazırlama, yayınlama, görüşmelerin koordinasyonunu sağlama işlemlerini koordine etmekten, oryantasyon / işe uyum eğitimlerinin organizasyonundan,
 • Deneme süreleri, aylık ve yıllık değerlendirmelerin koordinasyonundan,
 • Eğitim ve Geliştirme; Ücret Sistemi Yönetimi; İletişim ve Motivasyon; Organizasyonel Gelişim ve Kariyer Yönetimi alt fonksiyonları için gerekli araç, içerik, standart ve prosedürlerin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanırlığının sağlanması konularında Mali İşler Koordinatörü’ne destek vermekten; Dernek strateji kampı (yaz kampı) ve yatay örgütlenme ve organizasyon yapı geliştirme kampı (kış kampı), ekip wellbeing organizasyonlarının koordinasyon ekipleri ile birlikte yürütülmesi ve organizasyonundan,
 • Etkin performans yönetimini yerleştirmek, hedef bazlı yönetim için gerekli sistemleri kurmak, çalışanların yeterlilik, eğitim/gelişme analizlerini yürütmek, kariyer planlama çalışmalarına girdi olacak bu bilgilerin ayrıntılı ve güncel veri tabanında tutulmasını sağlayarak, eğitim/geliştirme uygulamalarının yürütülmesinden,
 • İş değerlendirme, piyasa ücret araştırması çalışmalarının yapılmasından, sonuçlarının ücret çalışmasına yansıtılmasından, ücret sisteminin kurulmasından,
 • Personel özlük işlerinin yürütülmesinden, Bordro ve SGK işlerinin yasal mevzuata uygun şekilde tamamlanması için anlaşılan firma ile ilişkilerin yürütülmesinden; işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasından; personel izinlerinin takip edilmesinden (yıllık, hafta sonu çalışmasına karşılık izin vb),
 • Personelin maaş, kıdem, ihbar vb. alacaklarının hesaplanması ve Proje maliyet dağılımlarının yapılmasından;
 • İşveren maliyetleri ve yıllık personel bütçesinin hazırlanmasından,
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesini kapsayan teşviklerin takibinden,
 • Aylık işgücü çizelgelerinin İŞKUR’a bildirilmesinden,
 • Çalışanlarla ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli tedbirlerin alınmasından ve bu konuda komiteler oluşturarak çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamaktan,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca tüm verilerin açık rıza ve onaylarının alınmasından, ilgili kişilerin belirlenmesinden, çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamaktan,
 • İdari işler uzmanı ile uyum ve koordinasyon ile çalışmaktan,
 • Bölüm yöneticisi tarafından kendisine verilen işleri yapmak ve dernek projelerine destek vermekten sorumludur.
Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:
 • Tam zamanlı çalışacak,
 • Üniversitelerin ilgili lisans ya da yüksek lisans bölümlerinden mezun,
 • En az 3 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,
 • Orta seviyede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Gmail ve Google Drive uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen,
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve STK bünyesinde çalışma konusunda deneyimli olan,
 • Dernekler mevzuatında insan kaynakları ile kısımlara hakim
 • Tercihen Bütçe, maaş ve kıdem tazminatı hesaplama alanında deneyim sahibi olan,
 • Etkili sunum yapabilen
 • Hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olan,
 • Dernek ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yatay örgütlenmiş kurumlarda deneyimi olan,
 • Uzaktan disiplinli çalışmaya uyum gösterebilecek,
 • İstanbul’da ikamet eden

Adayların Türkçe özgeçmişlerini, bir paragrafı geçmeyen başvuru motivasyonlarını ve iş örneklerini konu satırında “İnsan Kaynakları Uzmanı İş Başvurusu” yazarak isbasvurusu@cinselsiddetlemucadele.org adresine e-posta göndermelerini rica ederiz.

Son başvuru tarihi 9 Ağustos 2021, saat 18.00’dir.

Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️
👉 https://t.me/civicspacejobs

civicspacejobs.com is not an employment agency; rather, it is an online platform publishing the job opportunities in the civil society. It doesn’t collect personal backgrounds for applications or accept or evaluate job applications. Those who would like to make job applications are supposed to send their applications directly to the own system or e-mail address of the nonprofit organization itself.

civicspacejobs.com özel istihdam bürosu olarak çalışmamaktadır. Sivil alandaki iş ilanlarını yayınlayan online bir platformdur. İş başvuruları için özgeçmiş toplamaz, iş başvurularını kabul etmez ve değerlendirmez. İş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını direkt olarak ilgili sivil toplum kuruluşunun kendi sistemine veya e-mail adresine yapar.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD); yaşam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsi...

{{notification.msg}}