Türkiye Kalkınma Vakfı Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (GBV) Uzmanı Arıyor!

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

Mardin, Turkey

Full time

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (GBV) Uzmanı

{{field.value|getBooleanValue}}

Jan 3

This job is no longer accepting applications.

Türkiye Kalkınma Vakfı’nın Mardin (Artuklu ve Kızıltepe), Şanlıurfa (Suruç ve Viranşehir), Gaziantep ve Kilis illerinde yürütülen projesi kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (GBV) Uzmanı” istihdam edilecektir. Uzmanın çalışma ofisi Şanlıurfa’da olacaktır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinden mezun olmak,
 2. İlgili alanda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak,
 3. GAP Bölgesinde deneyim sahip olması tercih sebebidir,
 4. Kültürlerarası bir ortamda çalışabilme becerisine sahip olmak,
 5. Sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın,
 6. MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) ve internet programlarını bilen,
 7. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 1. Sahada toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, kızların ve genç kadınların güçlenmesi programlarının yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
 2. Program kapsamında, ekipte çalışanlara (Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanları, PSS kolaylaştırıcı vb.) toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin azaltılması, önlenmesi ve müdahalesi konularında eğitim, teknik destek ve süpervizyon vermek,
 3. Merkezlere başvuran Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Şiddet (TCDŞ) konularında risk altında ve/veya hassas durumdaki çocuklara ilişkin dosyaların sosyal hizmet uzmanları tarafından takibinin yapılmasına, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak ve ihtiyaç duyulan noktalarda süpervizyon vermek,
 4. Saha çalışmaları sırasında tespit edilen ihtiyaçlara göre toplum temelli farkındalık çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi amacıyla saha ekibine teknik destek sağlamak,
 5. Çocuk koruma programının, ulusal ve uluslararası minimum standartlara referansla kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 6. Çocuk koruma prensibi ile başta çocuklar olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerinin -zamanında ve doğru olarak- sağlanmasının takibinden/izlenmesinden sorumlu olmak,
 7. Sahada görev yapan personele TCDŞ eğitimleri vererek risk altındaki çocukların tespitini güçlendirmek,
 8. TCDŞ Program kapsamında çocuk koruma alanında ihtiyaç duyulan standart operasyonel prosedürlerini (SOP), formları, veri tabanını ve ihtiyaç duyulan diğer dokümanları oluşturmak, sahadan geri bildirimlerle birlikte güncellemek,
 9. Saha ziyaretleri ve düzenli koordinasyon toplantıları ile ekibin çalışma planını oluşturmak,
 10. TCDŞ önlenmesi adına oluşturulacak komitelerin işleyiş ve takibini gerçekleştirme ve teknik destek sunmak,
 11. Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,
 12. Sahada çocuklara hizmet sunan yerel otoriteler ve STK’lar ile görüşmeler yaparak hizmet haritalarının oluşmasını sağlamak,
 13. Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek merkez içinde ya da gerektiğinde merkez dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek,
 14. Çalışılan İller’deki koordinasyon toplantılarını takip etmek, kurum adına düzenli katılım sağlamak,
 15. Program ilerleme raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
 16. Program başlangıç/kapanış toplantılarına ve program denetim süreçlerine katılmak,
 17. Saha uygulamalarını Program Koordinatörüne raporlamak,
 18. Program Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma
 3. Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri kanıtlayan belge)

İlgilenen adayların bu belgelerle 07 Ocak 2021 Saat 16.00’ya kadar aşağıda verilen e-mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyona başvuru yapıldığı belirtilmelidir. 

ik@tkv-dft.org.tr

You must be logged in to apply to this job.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

1969 yılında resmen kurulan TKV, resmi kuruluşundan iki yıl evvelinden yani 1967 yılından beri ve 50 yılı aşkın süre içerisinde, kırsal alana yönelik ...

{{notification.msg}}