Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında Danışman İstihdamı

Hedefler için İş Dünyası Platformu

Turkey

Full time

Danışman

{{field.value|getBooleanValue}}

Dec 26

This job is no longer accepting applications.

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, UNDP’nin Covid-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde hızla geliştirdiği bütünleşik müdahalesinin bir parçasıdır ve ülkeye özgü ihtiyaçları dikkate alarak Türkiye’nin Covid-19 krizine yanıt ve dayanıklılığı konusundaki çabalarını destekler niteliktedir. 

Proje kapsamında kişisel koruyucu ekipman üretimi konusunda firmalara rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlayacak ve bu alanda danışman istihdamı yapılacaktır. Aşağıdaki bağlantılardan danışman pozisyonlarının detaylarına ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.  

Proje Hakkında: Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, UNDP’nin Covid-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde hızla geliştirdiği bütünleşik müdahalesinin bir parçasıdır ve ülkeye özgü ihtiyaçları dikkate alarak Türkiye’nin Covid-19 krizine yanıt ve dayanıklılığı konusundaki çabalarını destekler niteliktedir. Proje kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışılmaktadır. Proje; sağlık sisteminin güçlendirilmesi, kapsayıcı ve bütünleşik kriz yönetimi ve yanıtı, Covid-19’un insan hakları ve sosyo-ekonomik etkilerinin ele alınması başlıkları altında gerçekleştireceği faaliyetlerle Covid-19’un etkileriyle mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

You must be logged in to apply to this job.

Hedefler için İş Dünyası Platformu

Hedefler için İş Dünyası özel sektörün sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemek ve yeni ortaklıklar kurmak için başlattığı ortak eylem platformu...

{{notification.msg}}