İhale

Sıfır Ayrımcılık Derneği Seyahat Ve Konaklama İçin Hizmet Alım İhale Çağrısı

İHALENİN YAPILACAĞI ŞEHİR: İSTANBUL 

İHALE TEKLİF SON TESLİM TARİHİ: 15.01.2024 

iHALE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 22.01.2024 

İHALE DÖNEMİ: 2024 YILINI KAPSAR 

Sıfır Ayrımcılık Derneği 

Sıfır Ayrımcılık Derneği, ulusal ve uluslararası alanda başta Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan topluluklar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplarla ilgili faaliyet göstermek üzere, bir grup aktivist ve gönüllü tarafından 2009 yılında İstanbul’da kuruldu.  Dernek ekonomik, sosyal ve kültürel olarak dezavantajlı toplulukların, sosyal kültürel açıdan gelişme gösterebilmesi ve bu topluluklara yönelik önyargı ve ayrımcılığa karşı toplumu, diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleştirme çalışmaları yürütüyor.

Sıfır Ayrımcılık Derneği, başta Romanlar ve Romanlar gibi topluluklar olmak üzere dezavantajlı grupların yaşadıkları hak ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesi için, savunuculuk yapan diğer sivil örgütleriyle dayanışma içinde ve Kamu Kurumları ile Roman Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için faaliyetler gerçekleştiriyor.

Dernek Romanların (Rom, Dom, Lom ve Abdallar)  yaşadığı sorunların çözümüne yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütmüş ve yerel Roman derneklerine kapasite desteği de sunmaya devam etmektedir. 

Kapsam: 

İşbu ihale çağırısı Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceği proje ve  faaliyetleri doğrultusunda yapacağı konaklama ve ulaşım (Uçak, Otobüs, Tren vb.) satın alım hizmetini kapsar.  

İhale Koşulları: 

Teklifinizi Şartname şartlarına göre hazırlamanız beklenmektedir. İdari açıdan yeterliliğinizi kanıtlamanız açısından aşağıdaki evrakları gönderebilirsiniz.

  1. Firmanızın Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin (Oda Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi) fotokopisi,
  2. Vergi numaranızı gösterir belgenin fotokopisi,
  3. Vergi Levhası fotokopisi,
  4. SGK borcu yoktur belgesi güncel
  5. Vergi borcu yoktur belgesi güncel 

İlgililer, Teknik şartnameyi içerir ihale dosyasını sifirayrimcilik@sifirayrimcilik.org adresine yapılacak taleple temin edebilirler. İlgili hizmeti sunmak isteyen kurumlar tekliflerin kurum bilgi formu ile teknik şartnameye uygun şekilde, kaşeli ve imzalı olarak 15.01.2023 tarihine kadar Nisbetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sokak Köşe Apt. No:31 Daire :3 Levent İstanbul dernek merkez ofis adresine elden ya da kargo yoluyla teslim etmelidirler.