Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Seyahat Ve Organizasyon Hizmetlerine Dair Lojistik Hizmet Alımı

İhalenin Yapılacağı Şehir: Ankara

İhale Usulü: Kapalı Zarf

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği‘nin 2023 yılı için ihtiyaç duyacağı  seyahat ve organizasyon hizmetlerine dair lojistik hizmet alımı  ihalesi gerçekleştirilecektir.

İlgililer, Teknik şartnameyi içerir ihale dosyasını info@sagliktagenc.org adresine yapılacak taleple temin edebilirler. İlgili hizmeti sunmak isteyen kurumlar tekliflerini kapalı zarfta, kurum bilgi formu ile birlikte teknik şartnameye uygun şekilde, kaşeli ve imzalı olarak 30.04.2023 tarihine kadar kendilerine iletecek dernek merkez ofis adresine elden ya da kargo yoluyla teslim etmelidirler.

Son gönderim tarihinden sonra gönderilen ve eksik teklifler değerlendirmeye alınmayacaktı