İhale

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği İhale Duyurusu - Silahsız Özel Güvenlik Görevlileri

İhalenin Yapılacağı Şehir: Ankara

İhale Usulü: Kapalı Zarf

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’ne bağlı gençlik merkezleri ve tesislerinde 5188 sayılı kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak Silahsız Özel Güvenlik Görevlileri eliyle güvenliğin sağlanmasına ilişkin hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

İlgililer, Teknik şartnameyi içerir ihale dosyasını info@sagliktagenc.org adresine yapılacak taleple temin edebilirler. İlgili hizmeti sunmak isteyen kurumlar tekliflerini kapalı zarfta, kurum bilgi formu ile birlikte teknik şartnameye uygun şekilde, kaşeli ve imzalı olarak 06.02.2023 tarihine kadar kendilerine iletecek dernek merkez ofis adresine elden ya da kargo yoluyla teslim etmelidirler.

Son teklif verme süresi 06.02.2023 tarihi saat 17:00’dır. Son gönderim tarihinden sonra gönderilen ve eksik teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.