İhale

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği İhale Duyurusu - Seyahat ve Organizasyon Hizmetleri

İhalenin Yapılacağı Şehir: Ankara

İhale Usulü: Kapalı Zarf

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin 2023 yılı için ihtiyaç duyacağı seyahat ve organizasyon hizmetlerine dair lojistik hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

İlgililer, Teknik şartnameyi içerir ihale dosyasını info@sagliktagenc.org adresine yapılacak taleple temin edebilirler. İlgili hizmeti sunmak isteyen kurumlar tekliflerini kapalı zarfta, kurum bilgi formu ile birlikte teknik şartnameye uygun şekilde, kaşeli ve imzalı olarak 06.02.2023 tarihine kadar kendilerine iletecek dernek merkez ofis adresine elden ya da kargo yoluyla teslim etmelidirler.

Son teklif verme süresi 06.02.2023 tarihi saat 17:00’dır. Son gönderim tarihinden sonra gönderilen ve eksik teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.