Small Projects Istanbul Sosyal Hizmetler Uzmanı Arıyor!

Small Projects Istanbul - SPI

Fatih/İstanbul, Turkey

Full time

Jun 4

This job is no longer accepting applications.

Small Projects Istanbul - SPI

SPI (Zeytin Ağacı Derneği) Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş çocuk, genç ve kadınlar başta olmak üzere mülteci topluluğun İstanbul’da yaşamlarını yeniden inşası sürecinde sosyal servisler ve destek programlar sunma amacıyla 2015 yılından beri faaliyet gösteren toplum temelli bir sivil toplum kuruluşudur. Hak ve hizmetlere erişim, eğitim, psikososyal destek ve geçim kaynaklarına erişim alanlarında faaliyetlerini sürdürdüğü Toplum Merkezi, çocuk dostu alan ve duyarlı çalışma ekibi ile yararlanıcılarının iyi olma halini, güçlenmesini ve sosyal uyumunu destekleyen güvenli ve pozitif bir alan sağlamaktadır. 

Çalışma Süresi: 1 sene proje bazlı - Tam Zamanlı - 40 saat/hafta

Eğitim: Üniversitelerin ilgili sosyal bilimler alanından (Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji vb.) minimum lisans derecesi 

Deneyim:

 • Tercihen STK’larda dezavantajlı gruplarla en az 3 yıl çalışma tecrübesi
 • Mülteciler için ihtiyaçlara yönelik sosyal hizmet ve müdahale programları geliştirme
 • Mülteciler için yönlendirme hizmetleri, vaka yönetimi ve takibi
 • Çocuk ve kadın çalışmaları, birey ve gruplarla çalışma
 • Çok kültürlü ekiple çalışma tecrübesi

İş Tanımı

Bu pozisyon, Small Projects Istanbul’un vizyon, misyon, ilke ve değerleri ve yararlanıcı topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda sunulacak sosyal hizmetlerin ve danışanların genel iyi olma halini destekleyici gerekli müdahale ve koruma faaliyetlerinin tespiti, tasarlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması süreçlerini yürütecektir. Koruma odak kişisi olarak kurum içi koruma politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde görev alacak, uygulama sürecinde Toplum Merkezi ekibi, gönüllüler ve yararlanıcılara gerekli eğitimi ve rehberliği sağlayacaktır. Toplum Merkezi’ne başvuruların alınması, ön görüşmelerin ayarlanması, yararlanıcıların verilen hizmet ve faaliyetlere aktif katılımı; kurum içi geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması süreçlerinde ilgili departmanlara destek verecektir. 

Ana Sorumluluklar: 

 • Kurumun, yararlanıcı topluluğun iyi olma hali ve ilgili müdaheleleri önceliklendiren toplum temelli yaklaşımına uygun olarak görev alma
 • Toplum Merkezine başvuran yararlanıcılarla ilk görüşmenin yapılması, yararlanıcılar hakkında temel bilgilerin alınması ve veritabanının oluşturulmasında Topluluk Hizmetleri Departmanına rehberlik sağlama
 • Durum ve ihtiyaç tespiti ile belirlenecek ihtiyaç sahiplerine ilgili desteğin sağlanabilmesi için, tercüman eşliğinde ev ziyaretleri yapma;
 • yapılan ziyaretlerin sosyal inceleme raporunu hazırlama
 • İncinebilir grupları, şiddet, ihmal ve istismar vakalarını tespit etme, ilgili mercilere bildirme ve gerekli müdahale faaliyetlerini uygulama
 • Müdahale faaliyetleri çerçevesinde SPI dışı aktörler tarafından yürütülen hizmetler ile ilgili olarak yönlendirme çalışmaları yapma ve takibini sağlama
 • İhtiyaç sahipleri ile hakları ve dışarıdan alabilecekleri hizmetler hakkında görüşmeler düzenleme
 • Destek ya da danışmanlık talep eden mülteci ya da göçmenler ile bireysel görüşmeler ve grup bilgilendirme toplantılarını yürütme
 • Gerekli sosyal yardımların ve ilgili ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi sürecinde Topluluk Hizmetleri Departmanına rehberlik sağlama
 • Topluluğa erişim stratejilerinin belirlenmesi, yararlanıcıların aktif katılımını teşvik edici uygulama ve içerikler geliştirme sürecinde Programlar ve Topluluk Hizmetleri
 • Departmanlarına
 • rehberlik sağlama

Proje Uygulama Sorumlulukları 


 • SPI mülteci topluluk meclisinin, yararlanıcıların katılımı ve proje ekibi ile işbirliği içinde tasarlanması, yürütülmesi, takibi ve raporlamasında görev alma
 • Proje kapsamında uygulanacak koruma faaliyetleri ve düzenlenecek bilgilendirme oturumlarını raporlama
 • Mülteci topluluğu meclisi toplantı çıktılarının ve geri bildirimlerin kayıtlarını tutma; çıktılardan oluşturulacak meclis öneri raporlarını 3 aylık periyotlar ile hazırlama
 • Eğitime erişim, sağlık hizmetleri (özellikle Covid19 ile ilgili uygulamalar) ve hukuksal destek gibi ihtiyaç duyulan konularda, gerektiğinde uzmanlar eşliğinde yürütülecek bilgilendirme oturumları, seminerler gibi Toplum Merkezi ve/veya online faaliyetlerde uygulayıcı olarak görev alma
 • Hassas vakaları ilgili devlet kurumlarına veya sivil toplum örgütlerine yönlendirme, ve yönlendirme sonrası vaka takibi yapma
 • Gerektiğinde tercüman eşliğinde ihtiyaç sahibine saha desteği sağlama
 • Toplum Merkezinin bulunduğu ildeki başka kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetleri takip etme, haritalandırma çalışması yapma
 • Rol ve sorumlulukları kapsamında yapılacak müdahaleler ve alınacak kararlarda Programlar ve Topluluk Hizmetleri Departmanlarına rehberlik sağlama

Koordinasyon ve Koruma Politikaları 

 • Koruma odak kişisi olarak koruma alanında koordine edilen sektör toplantılarına katılma, ilgili kurumlara kurum içi koruma prosedürleri, ilgili servisler ve hizmetlerle ilgili raporlama yapma
 • İlgili alanlarda çalışan STK ve diğer paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini destekleme
 • Süpervizörün önerdiği toplantılara, seminerlere, eğitimlere katılma ve çıktıları raporlama
 • Ulusal ve uluslararası koruma mevzuatlarını takip etme, güncel bilgiler kapsamında Toplum Merkezi faydalanıcıları ve ekibe bilgi sağlama
 • Toplum Merkezi koruma politikalarını geliştirme 
 • Koruma politikalarının uygulanması için yararlanıcılara ve Toplum Merkezi çalışanlarına rehberlik sağlama. 

Diğer Sorumluluklar

 • Kurumsal politika ve prosedürlere uygun davranma
 • İdari görevlerin yerine getirilmesi ve ekip yönetimi süreçlerine katılım sağlama
 • İzleme ve değerlendirme süreçlerine katılım ve ilgili görevlerin yerine getirilmesi
 • Tüm takım toplantıları ve istendiğinde harici faaliyetlere katılım (ekip toplantıları / proje toplantıları / konferanslar / sektör etkinlikleri vb.) 
 • Gerektiğinde kurumsal tanıtım faaliyetlerine destek verme

Kişisel Yetkinlikler

 • Türkçe dilinde yazılı ve sözlü tam yetkinlik. Kurum içi konuşma dili olan İngilizce diline hakimiyet, Arapça bilgisi artı olarak değerlendirilecektir.
 • MS Office programları (Excel, Word, PowerPoint) ve Google Drive kullanımına hakimiyet; tercihen Salesforce veritabanı programı bilgisi 
 • Mükemmel iletişim becerileri
 • Mükemmel çatışma çözümü ve kriz yönetimi becerileri
 • Analitik ve eleştirel düşünme 
 • Takım ve bağımsız çalışma 
 • Aktif dinleme ve yapıcı geri bildirim sağlama 
 • Hızlı tempoda çalışabilme ve pratik çözümler geliştirme 
 • Zaman yönetimi ve son teslim tarihlerine uyma 
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlılık
 • Sektör içi verimli ağlar kurabilme becerisi
 • Geri bildirime açıklık ve kendini geliştirme motivasyonu

Başvuru

Başvurunuz, özgeçmişiniz, ön yazınız ve maaş beklentinizi içermelidir. Ön yazınız, bu pozisyona başvurma nedeninizi ve niçin uygun bir aday olduğunuzu açıklamalıdır.

Pozisyon için maaş beklentinizi lütfen başvuru mailinizde belirtiniz.

Bu bilgilerin paylaşılmaması, başvurunuzun değerlendirilme sürecine olumsuz etki edebilir. 

Başvuru için e-posta adresi:

hr@smallprojectsistanbul.org


Sivil Toplum Alanından Kariyer Fırsatları, İş İlanları için Telegram kanalımıza katılın❗️


👉 

https://t.me/civicspacejobsE-posta konusu: SOSYAL HİZMETLER UZMANI 

Son başvuru tarihi:

25 Haziran 2021

Tüm başvuru belgeleri TÜRKÇE ya da İNGİLİZCE olarak sunulmalıdır.

İşe alım sürecinin tüm aşamaları TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olacaktır.

Çalışma izni için adayın TC uyruklu olması gerekmektedir.

* Gelen başvurular son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirilecektir.


civicspacejobs.com özel istihdam bürosu olarak çalışmamaktadır. Sivil alandaki iş ilanlarını yayınlayan online bir platformdur. İş başvuruları için özgeçmiş toplamaz, iş başvurularını kabul etmez ve değerlendirmez. İş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını direkt olarak ilgili sivil toplum kuruluşunun kendi sistemine veya e-mail adresine yapar.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Small Projects Istanbul - SPI

Small Projects Istanbul helps rebuilding a sense of community among displaced families in Istanbul.

{{notification.msg}}