Türkiye Tasarım Vakfı Proje Koordinatörü Arıyor!

Türkiye Tasarım Vakfı

Istanbul, Turkey

Full time

Dec 2

This job is no longer accepting applications.

Projenin Amacı

 • Tasarım alanındaki ögrenci, yeni mezun ve profesyonellerin potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için onlara teknolojinin yardımıyla AR-GE yapabilecekleri, fikirlerini prototipleştirip geliştirebilecekleri üretim laboratuvarı, etkinlik ve ortak çalışma alanı içeren atölye imkanı sunmak
 • Genç tasarımcı ve adaylarının endüstri ile erken aşamada tanışmasını ve ağdaki mentörlerle irtibat kurulmasını sağlayarak olgunlaşma sürecini hızlandırmak; 
 • Yetenekli gençlerin keşfedilerek, endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamak veya öğrencileri kendi girişimlerini kurma konusunda desteklemek
 • Akademik çalışmaların pratiğe dönüşebilmesi için ortam hazırlamak. Bunu yaparken, tüm kamusal imkanları optimum kullanarak, tasarım ve mühendislik bilimlerinin bir arada çalışacabileceği; tasarım odağında birleştirici ve sürdürülebilir bir ortam oluşturarak, tasarım öğrencileri ve genç tasarımcılara yönelik etkinlikler, eğitimler ve atölyeler düzenleyerek, bu gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemek; 
 • Farklı tasarım alanlarındaki girişimcilerin, mentörlerin ve endüstri liderlerinin bir araya geldiği buluşmalar ile disiplinler arası etkileşim oluşturarak yeni fikirlerin oluşmasını desteklemek
 • Tasarım Kütüphanesi’nin imkanlarını genişleterek; tasarımın her alanında eğitim gören öğrencilerin, tasarımcıların ve alan ilgi duyan herkesin faydasına sunmak. Kütüphane söyleşileri ve etkinlikler ile kütüphaneye olan ilgiyi artırmak, tasarım farkındalığını yaygınlaştırmak

Proje Koordinatörü pozisyonu için aranan özellikler:


Tasarım ve Girişimcilik kültürüne hakim

 • Türkiye’deki tasarım ekosistemini desteklemek için hevesli
 • Tercihen İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun veya bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış
 • En az 5 yıllık iş deneyimine sahip
 • Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. fon ve hibe programları kapsamında proje yönetimi tecrübesi olan
 • Ekip çalışması deneyimi olan, tercihen daha önce ekip liderliği yapmış
 • Tercihen STK deneyimi olan
 • İletişim yeteneği kuvvetli
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş
 • Microsoft Office Programları (Word, Excel, Teams, Planner, One Drive Bussiness, Outlook, SharePoint), GSuit, Slack, Asana kullanabilme yetisine sahip

İş Tanımı:


I

̇stanbul’da Kalkınma Ajansı Proje Desteği ile yürütülecek ve 18 ay sürecek projede;

Proje ekibini koordine etmek, takip etmek ve desteklemek,

 • Projenin tüm planlama, koordinasyon, uygulama aşamalarını yürütmek,
 • Projenin genel amaçlarını ulaşması ve belirtilen planlara uyumlu ilerlemesi için gerekli olan çalışma planını ve stratejileri oluşturmak,
 • Plan ve çalışmaları aylık olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek,
 • Ana paydaşlar ile ilişkileri kurmak ve iletişimleri sürdürmek,
 • Tasarım odaklı tüm etkinlikleri planlamak, koordine etmek ve takip etmek,
 • Tasarım Hızlandırma Merkezinin kurulumu - Tadilat ve mimari çalışmaların takibi - Ekipmanların kurulumu,
 • Tasarım Hızlandırma Merkezi’nin sunacağı faaliyetleri geliştirmek, çalışma planının zamanında ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak,
 • Web portalının oluşturulması ve işletilmesinin genel koordinasyonu ve takibi,
 • Kalkınma Ajansları proje uygulama prosedürlerine uygun olarak;
 • Tüm faaliyetlerin proje idari ve mali kurallarına uygun olarak yönetilmesini sağlamak,
 • Proje faaliyetlerinin belgelenmesi ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projenin aylık ve üç aylık ilerleme raporlarını, ara raporlarını ve final raporunu hazırlamak,
 • Proje bütçesi kapsamında satınalma ve ihale süreçlerini yönetmek: teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri almak, faturalandırma ve ödemeleri takip etmek, raporlamak,
 • Kendisi dahil, proje ekibinin aylık zaman çizelgelerinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Görünürlük çalışmaları planlamak ve koordine etmek,
 • Proje ile ilgili ayrıca Vakıf Yönetimi ve proje paydaşları tarafından talep edilecek diğer raporları hazırlamak,

Adayların CV ve niyet mektuplarını

kariyer@turkiyetasarimvakfi.org

mail adresine iletmelerini rica ederiz.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}