Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) İklim ve Enerji Uzmanı Arıyor!

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)

Istanbul, Turkey Remote

Part time

İklim ve Enerji Uzmanı

Jul 7

This job is no longer accepting applications.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

İklim Enerji Programı Uzmanı- Kısmi Zamanlı (Part Time)

 • İş tanımı:WWF-Türkiye’nin mevcut İklim ve Enerji Programı portfolyosunda yer alan “Tek Dünya Kentleri” ve “ECF Dinar Termik” projelerinin yürütülmesi ve ilgili donörlere raporlama süreçlerine destek olmak,
 • İklim ve enerji konularında yerel, ulusal, AB ve uluslararası politikaları, yatırımları ve güncel araştırma ve yayınları takip etmek, araştırmak ve raporlamak,
 • Türkiye’nin iklim değişikliği ve enerji konularındaki mevzuat çalışmalarını takip etmek, kararları etkilemeye yönelik etkinlik ve çalışmalarda program koordinatörüne destek vermek,
 • WWF-Türkiye’nin iklim ve enerji alanlarındaki duruş metinlerini WWF küresel stratejisi doğrultusunda hazırlanması ve güncellenmesine yönelik destek vermek,
 • WWF-Türkiye adına düzenlenecek Türkiye’de fosil yakıt kullanımının azaltılmasına ve kömürden tamamen çıkışa yönelik kampanya ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesinde program koordinatörüne destek vermek,
 • WWF-Türkiye’nin iklim ve enerji programı kapsamında seçili kentlerin yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanmasına ve geliştirilmesine destek vermek; kentlerle işbirliği alanları yaratmak ve iklim azaltım ve uyum hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere program koordinatörü ile birlikte çalışmak
 • Türkiye’de jeotermal, güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji politikalarını ve yatırımlarını takip etmek; doğayla uyumlu ve düşük karbonlu bir ekonomiyi desteklemek için yeşil enerji üretimi ve enerji verimliliği konularında çalışmalara katkı sağlamak,
 • Yukarda belirtilenler dışında yöneticisi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 Aranan Nitelikler: 

 • Yabancı Dil Yetkinliği: İngilizce ileri seviye konuşma, yazma, okuma
 • Eğitim: Üniversite lisans ve / veya yüksek lisans derecesi
 • Bilgi: iklim ve enerji politikaları konusunda en az 2 yıllık deneyim;
 • Seyahat edebilme

Gerekli beceriler ve yeterlilikler

 • Etkin iletişim
 • Stratejik planlama ve bütçe yönetimi
 • Güçlü müzakere ve paydaş ilişkileri
 • Güçlü sunum ve etkileme
 • Zaman yönetimi
 • Başvuru Şekli:Adayların, CV’ lerini, bir sayfalık başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile ik(at)wwf.org.tr adresine ilan başlığı ile iletmeleri gerekmektedir.
 • CV’ lerin adayın adı ve soyadı yazılı olacak şekilde adlandırılmasını ve başvuru esnasında bu ilanı nerede gördüğünüzü e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.
 • Sadece ilk elemeyi aşan adaylara iletişim kurulacaktır.
 • Son başvuru: 10.07.2021
You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.

{{notification.msg}}